SOK OD CELERA

RAK

Skoro svaku vrstu raka izazivaju virusi. Veo­ma je mali broj vrsta koje nisu virusne i u potpu­nosti su izazvane toksičnim hemijskim agensi­ma ili industrijskim hemikalijama. Azbest je pri­mer toksina koji stvara rak bez prisutnog virusa. Većina tipova raka ima virusni sadržaj. Konkret- nije, izazivaju ih virusi koji se hrane toksinima. Naravno, to ne znači da će se rak formirati svaki put kada je virus ili toksin prisutan u telu. Po­trebni su naročiti mutirani varijeteti određenih virusa kako bi se stvorio rak i oni neće postati kancerogeni ukoliko nemaju dovoljno snažno toksično gorivo.

Kada se agresivni varijeteti virusa hrane agresivnim toksinima, ti virusi oslobađaju tok­sične otpadne materije koje su u suštini taj pr­vobitni toksin u otrovnijem obliku. Oslobađanje ove otpadne materije truje zdrave ćelije iznova i iznova. Zdrave ljudske ćelije onda odumiru i stvaraju dodatno gorivo za virus. Taj ciklus se nastavlja dok ćelije ne mutiraju i ne pretvore se u ćelije raka – dok sam virus takođe mutira sve dok i njegove ćelije ne postanu ćelije raka. Taj proces može da se dogodi bilo gde u telu zato što virusi mogu da putuju svuda po organizmu. Isto važi i za toksine.

Sok od celera jedna je od najmoćnijih pre­ventivnih antikancerogenih aromatičnih bilja­ka ili namirnica. Koliko god da je zdravo gric­kati nekoliko stabljika celera dnevno, to nije onakav lek kakav je sok od celera. U sledećem poglavlju videćete da sok od celera u preporu­čenim količinama može da obavi dve funkcije za nekoga ко nastoji da spreči rak ili da se iz­bori s rakom. Kao prvo, može da pomogne da se uklone toksini koji daju hranu i gorivo viru­sima. Nekoliko primera ovih toksina čine strani hormoni koji ulaze spolja u telo, toksični teški metali, toksični lekovi i toksična plastika i drugi petrohemijski proizvodi. Sok od celera može da se veže za te toksine, da ih olabavi i pomogne da se oni izbace iz jetre i svih drugih delova tela snižavajuć toksično opterećenje i povećavajući osobi šanse da spreči pojavu raka. Ako se već borite s tom bolešću, sok od celera nudi priliku da je usporite i da sprečite buduće oblike raka tako što uklanja iste te toksine. Kao drugo, sok od celera ima antivirusno dejstvo. Njegove na- trijumove grupisane soli pomažu da se unište agresivni virusi koji vole da konzumiraju toksi­ne i luče još otrovnije toksine – a to je proces koji oštećuje ćelije do te mere da one naposlet- ku postanu kancerogene. Oduzimajući virusi­ma moć, sok od celera pomaže da se prekine formiranje ili širenje raka. Stoga je to dvostruka pobeda: sok od celera izlazi na kraj i s toksinima i s virusima.

Vitamin C u soku od celera moćan je anti- oksidans koji veoma lako asimilira i hrani ćelije ubice raka u telu. Biljni hormoni soka od celera obnavljaju endokrini sistem sprečavajući ga da postane previše aktivan – što pomaže jer mno­go reakcija„bori se ili beži“u telu može da oslo­bodi dosta adrenalina zasnovanog na strahu, što je još jedno gorivo za virusne ćelije raka.

Većina ljudi obolelih od raka već sarađuje sa saosećajnim, visokoobučenim lekarima i pri­ma prirodne tretmane, konvencionalne tretma­ne, ili oboje. Razgovarajte sa svojim lekarom о mogućnosti da dodate sok od celera protokolu za rak kojeg se već pridržavate. Ako ste preživeli rak, sok od celera je fantastična preventiva za ponovno obolevanje jer može da sakupi toksi­ne koji se akumuliraju kao gorivo za viruse i da ih potom izbaci iz tela.

Još neke dobrobiti soka od celera

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

UMOR

Svakodnevni umor bez ikakvog ritma ili ra­zloga, kao što je umor koji ide skupa s mijalgij- skim encefalomijelitisom i sindromom Kronič­nog umora, često je izazvan

pročitaj sve »

SMUŠENOST

Smušenost ima dva glavna uzroka koji se ponekad javljaju zasebno, a ponekad istovre­meno. Jedan od vodećih razloga smušenosti jeste infekcija niskog stepena Epštajn-Barovim virusom koji

pročitaj sve »

STANjA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu. To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

ZATVOR

Digestivni enzimi u soku od celera mogu da pomognu da se razloži hrana u tankom crevu i da se pokrene sistem kada se osećate napeto

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus: zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima,

pročitaj sve »

EDEM I OTICANJE

Otečene ili naduvene oči, lice, vrat, šake, nadlaktice, stopala, članci, listovi, butine ili abdomen Ako neko ima problema s oticanjem, na- duvenošću ili edemom, a

pročitaj sve »

GUBITAK LIBIDA

Kada je sve drugo u redu i kada ženi mi­steriozno nestane seksualni nagon, obično su uzrok oslabljene nadbubrežne žlezde (što le- kar može i da

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

SINUSITIS

Mnogi slučajevi sinusitisa su akutni i prate neku bolest kao što je grip. Dok se oporavljate od gripa, možete proizvoditi veliku količinu slu­zi i tu

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, slepo crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju apendicitis

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

ISTANJIVANJE I GUBLJENJE KOSE

Nedostatak hormona nadbubrežnih žle- zda obično se krije iza misterije istanjivanja i gubljenja kose. Naravno, nadbubrežne žlezde su složene. Medicinska istraživanja i nauka još uvek

pročitaj sve »

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

Fibromialgija

Sok od celera veoma je koristan za fibromi- algiju zato što deaktivira toksine odgovorne za to stanje: Epštajn-Barove virusne neurotoksine. Ti neurotoksini koji padaju na

pročitaj sve »

PRETERANO AKTIVNA BEŠIKA

Kronična upala sluzokože bešike ili nerava vezanih za bešiku uzrok je preterano aktivne bešike. Obično je u pitanju bakterija, kao što je streptokok, koja kolonizuje

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

RAK

Skoro svaku vrstu raka izazivaju virusi. Veo­ma je mali broj vrsta koje nisu virusne i u potpu­nosti su izazvane toksičnim hemijskim agensi­ma ili industrijskim hemikalijama.

pročitaj sve »

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

Bolesti rožnjače

Ova oboljenja javljaju se usled hronične, dugotrajne virusne infekcije. Epštajn-Barov vi­rus najčešći je uzročnik. Zamagljenost koja se primećuje posledica je toga što virus ispušta nusproizvod

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

NEPRESTANA GLAD

Kao posledica nedostatka glukoze u or­ganima, neprestana glad je naročito znak je­tre koja je gladna novih depozita glikogena (uskladištene glukoze). Često je jetra zakrčena nataloženim

pročitaj sve »