SOK OD CELERA

PROBLEMI S OČIMA

Kada se priča о tome šta treba jesti za bolji vid i zdravlje očiju, često pominjemo vitamin A i narandžaste i crvene pigmente – beta-karoten i karotenoide – kao dobre za oči. Još bolji od toga jesu antioksidansi iz hrane kao što je bobičasto voće: plavi pigment u divljim borovnicama, na primer, i tamne boje malina i kupina. Onda je teško poverovati da sok od celera može još više da koristi nego ovi bogati pigmenti. Ali može.

Zdravlje očiju ugrožavaju toksini kojih me­dicinska istraživanja i nauka još nisu ni svesni. Toksični teški metali jedan su od najvećih pro­blema za oči. Tragovi žive mogu lako da uđu u čovekovo oko samo iz metalne amalgamske zubne plombe. (Ali budite pažljivi ako idete da vam izvade metalne plombe. I tada može da se ispusti živa – pročitajte više о tome u Medicin­skom med iju mu.) Tu je i živa u vodi, živa u ribi, a izloženi smo joj i od generacija pre nas, zato što je nasleđujemo od porodice.Tako nam veći­na žive ulazi u oči – prenosi se od predaka kroz spermatozoid i jajnu ćeliju (kao i u materici) od generacije do generacije. Ne dolazi sama bolest od članova porodice, već ovaj teški me­tal. U svim vrstama degenerativnih bolesti oka učestvuje živa, iako su medicinska istraživanja i nauka decenijama daleko od tog zaključka. Te­ški metali kriju se iza misterioznog slepila koje se smatra genetskim; ćelije u očima koje su odgovorne za vid postaju zasićene korozivnim

 

nusproizvodom aluminijuma koji je rezultat in­terakcija sa živom.

Još jedna dosadna smetnja zdravom vidu jeste virusna aktivnost. Neko može godinama imati aktivan herpes simpleks i on naposletku može uticati na oči. Simpleks 1, varijeteti her­pesa zostera, mnogi varijeteti Epštajn-Barovog virusa, citomegalovirus i HHV-6 kandidati su za proizvodnju antagonističkih toksina i nusproi­zvoda koji polako uništavaju mrežnjaču ili dru­ge delove oka.

Sok od celera jedna je od najmoćnijih na­mirnica za vid i oči. U toj oblasti može da se me- ri, pa čak je i nadmašuje, s divljom borovnicom, jedinom drugom hranom na planeti Zemlji koja ima moć da zaštiti oči do ove mere. Divlje borovnice pomažu očima zbog antioksidansa koje sadrže. Što se tiče soka od celera, jedan od razloga njegove lekovitosti jeste to što pomaže da se ukloni toksični bakar iz tela. Natrijumove grupisane soli sadrže minerale u tragovima koji su presudni za oči, uključujući i cink i bakar u tragovima. Cink u tragovima obustavlja svaku vrstu virusne aktivnosti oko oka i u njemu, čak i duž optičkog živca, dok se bakar u tragovima vezuje za toksični bakar i pomaže da se on ola­bavi i izbaci tako da potom izađe iz oka, uđe u krvotok i naposletku napusti telo. Cink u tra­govima takođe pomaže da se prekinu reakcije žive i aluminijuma koje dovode do korozije i degenerativnih bolesti oka.

Vitamin C iz soka od celera ulazi u oko vezan za natrijumove grupisane soli. Dok grupisane soli pomažu da se obnovi očno tkivo, vitamin C može da uđe u ćelije s njima. Skoro svaka osoba s bilo kojim problemom s očima ima nedosta­tak vitamina C zato što skoro svi oni koje muči problem s očima imaju teškoća s jetrom.Troma, ustajala, preopterećena ili disfunkcionalna jetra nije u stanju da upotrebi vitamin C koji u nju ulazi – nije u stanju da metiluje na odgovarajući način kako bi on postao bioraspoloživ i pristu­pačan za ostatak tela. Vitamin C soka od celera pruža instant infuziju za očne ćelije pomažući im da preokrenu ili makar zaustave napredova­nje bolesti. Neuroni u mozgu koji šalju signale optičkom živcu takođe se oslanjaju na natri­jumove grupisane soli soka od celera zato što one donose poboljšanje neurotransmiterima. I samo to može da pomogne kod mnoštva simp­toma, od osnovnih do ekstremnih.

Pogledajmo sada kako sok od celera po­maže kod konkretnih simptoma i stanja veza­nih za oči. lako ne primećujete svoj problem na ovom spisku, budite sigurni da je sok od celera tu za vas.

Još neke dobrobiti soka od celera

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Sindrom policističnih jajnika uzrokuje Ep- štajn-Barov virus, koji stvara ciste ispunjene vodom i druge povrede na jajnicima. Sok od celera pomaže da se to zaustavi.

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

POREMEĆAJI ISHRANE

Postoji više vrsta poremećaja ishrane i više različitih uzroka. Prepoznatljivi poremećaji is­hrane obično spadaju u područje anoreksije, bulimije i prejedanja. Njih mogu prouzrokovati emocionalna tegoba,

pročitaj sve »

Slab vid

Misteriozno slabljenje vida čiji se uzrok ne može dijagnostikovati ishod je slabljenja i pro­padanja nervnih ćelija u optičkom živcu usled raznih toksina, kako virusnih tako

pročitaj sve »

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP)

Uzrok opsesivno-kompulzivnog poreme­ćaja jeste emocionalna povreda. Hronične bo­lesti, na primer, mogu da izazovu zbunjujuče simptome i potrebno je mnogo vremena dok hronično bolesna osoba ne

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

Daltonizam

Izlaganje toksičnosti aluminijuma duboko u oku u materici ili ubrzo nakon rođenja za re­zultat ima daltonizam. Daltonisti obično s go­dinama imaju sve osetljivije oči baš

pročitaj sve »

PARKINSONOVA BOLEST

Obično se smatra da Parkinsonovu bolest izaziva gubitak neurotransmiterske hemikalije dopamina u mozgu. To nije tačno. Nedostatak dopamina nije dovoljan da uzrokuje bolest. Međutim, nedostatak

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus; zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima;

pročitaj sve »

EDEM I OTICANJE

Otečene ili naduvene oči, lice, vrat, šake, nadlaktice, stopala, članci, listovi, butine ili abdomen Ako neko ima problema s oticanjem, na- duvenošću ili edemom, a

pročitaj sve »

KAMEN U ŽUČI

Kamenje u žuči stvara se isključivo u žučnoj kesi. Ono što ih stvara potiče iz jetre. Toksična, preopterećena, troma ili ustajala jetra prepuna je neupotrebljivih

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

RAK

Skoro svaku vrstu raka izazivaju virusi. Veo­ma je mali broj vrsta koje nisu virusne i u potpu­nosti su izazvane toksičnim hemijskim agensi­ma ili industrijskim hemikalijama.

pročitaj sve »

UMOR

Svakodnevni umor bez ikakvog ritma ili ra­zloga, kao što je umor koji ide skupa s mijalgij- skim encefalomijelitisom i sindromom Kronič­nog umora, često je izazvan

pročitaj sve »

GUSTO TKIVO DOJKI

Tkivo dojki postaje gusto kada je jetra de- cenijama toksična. Preopterećena, troma, usta­jala jetra puna velike količine uljeza, istraženih u knjizi Spašavanje jetre, na kraju

pročitaj sve »

Bolesti rožnjače

Ova oboljenja javljaju se usled hronične, dugotrajne virusne infekcije. Epštajn-Barov vi­rus najčešći je uzročnik. Zamagljenost koja se primećuje posledica je toga što virus ispušta nusproizvod

pročitaj sve »

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

DOBIJANJE NA TEŽINI

Kada neko dobija neželjene kilograme, to znači da jetra sakuplja i skladišti veliku količinu masnih ćelija, što dovodi do trome, ustajale, predmasne ili čak nedijagnostikovane

pročitaj sve »

GLAVOBOLJE I MIGRENE

Ljudi imaju glavobolje i migrene iz različitih razloga. Previše ih ima da bih ih ovde sve na­vodio, tako da ćemo istražiti odabranu nekolici­nu. (Za više

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

BOL U GRLU I STREPTOKOKNE GRLO

Ljudi sa streptokoknim grlom mogu ima­ti bakteriju streptokok u limfnom sistemu i na površini samog grla. Sok od celera toliko je bi­tan i kao odbrambeni

pročitaj sve »

NEPRESTANA GLAD

Kao posledica nedostatka glukoze u or­ganima, neprestana glad je naročito znak je­tre koja je gladna novih depozita glikogena (uskladištene glukoze). Često je jetra zakrčena nataloženim

pročitaj sve »

Atrofija optičkog živca

Kod ove uznapredovale verzije misterio­znog pogoršanja vida, nervne ćelije slabe zbog toksičnih teških metala, petrohemijskih sredsta­va, razređivača, pesticida, herbicida, fungicida i/ili virusnih neurotoksina koji zasićuju

pročitaj sve »

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska

pročitaj sve »

Fibromialgija

Sok od celera veoma je koristan za fibromi- algiju zato što deaktivira toksine odgovorne za to stanje: Epštajn-Barove virusne neurotoksine. Ti neurotoksini koji padaju na

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

Multipla skleroza (MS)

Sok od celera može da bude izvrstan izvor isceljenja kada je u pitanju multipla skleroza. Možete imati moćne isceljujuće blagodeti od njega iz više razloga.

pročitaj sve »