SOK OD CELERA

PROBLEMI S OČIMA

Kada se priča о tome šta treba jesti za bolji vid i zdravlje očiju, često pominjemo vitamin A i narandžaste i crvene pigmente – beta-karoten i karotenoide – kao dobre za oči. Još bolji od toga jesu antioksidansi iz hrane kao što je bobičasto voće: plavi pigment u divljim borovnicama, na primer, i tamne boje malina i kupina. Onda je teško poverovati da sok od celera može još više da koristi nego ovi bogati pigmenti. Ali može.

Zdravlje očiju ugrožavaju toksini kojih me­dicinska istraživanja i nauka još nisu ni svesni. Toksični teški metali jedan su od najvećih pro­blema za oči. Tragovi žive mogu lako da uđu u čovekovo oko samo iz metalne amalgamske zubne plombe. (Ali budite pažljivi ako idete da vam izvade metalne plombe. I tada može da se ispusti živa – pročitajte više о tome u Medicin­skom med iju mu.) Tu je i živa u vodi, živa u ribi, a izloženi smo joj i od generacija pre nas, zato što je nasleđujemo od porodice.Tako nam veći­na žive ulazi u oči – prenosi se od predaka kroz spermatozoid i jajnu ćeliju (kao i u materici) od generacije do generacije. Ne dolazi sama bolest od članova porodice, već ovaj teški me­tal. U svim vrstama degenerativnih bolesti oka učestvuje živa, iako su medicinska istraživanja i nauka decenijama daleko od tog zaključka. Te­ški metali kriju se iza misterioznog slepila koje se smatra genetskim; ćelije u očima koje su odgovorne za vid postaju zasićene korozivnim

 

nusproizvodom aluminijuma koji je rezultat in­terakcija sa živom.

Još jedna dosadna smetnja zdravom vidu jeste virusna aktivnost. Neko može godinama imati aktivan herpes simpleks i on naposletku može uticati na oči. Simpleks 1, varijeteti her­pesa zostera, mnogi varijeteti Epštajn-Barovog virusa, citomegalovirus i HHV-6 kandidati su za proizvodnju antagonističkih toksina i nusproi­zvoda koji polako uništavaju mrežnjaču ili dru­ge delove oka.

Sok od celera jedna je od najmoćnijih na­mirnica za vid i oči. U toj oblasti može da se me- ri, pa čak je i nadmašuje, s divljom borovnicom, jedinom drugom hranom na planeti Zemlji koja ima moć da zaštiti oči do ove mere. Divlje borovnice pomažu očima zbog antioksidansa koje sadrže. Što se tiče soka od celera, jedan od razloga njegove lekovitosti jeste to što pomaže da se ukloni toksični bakar iz tela. Natrijumove grupisane soli sadrže minerale u tragovima koji su presudni za oči, uključujući i cink i bakar u tragovima. Cink u tragovima obustavlja svaku vrstu virusne aktivnosti oko oka i u njemu, čak i duž optičkog živca, dok se bakar u tragovima vezuje za toksični bakar i pomaže da se on ola­bavi i izbaci tako da potom izađe iz oka, uđe u krvotok i naposletku napusti telo. Cink u tra­govima takođe pomaže da se prekinu reakcije žive i aluminijuma koje dovode do korozije i degenerativnih bolesti oka.

Vitamin C iz soka od celera ulazi u oko vezan za natrijumove grupisane soli. Dok grupisane soli pomažu da se obnovi očno tkivo, vitamin C može da uđe u ćelije s njima. Skoro svaka osoba s bilo kojim problemom s očima ima nedosta­tak vitamina C zato što skoro svi oni koje muči problem s očima imaju teškoća s jetrom.Troma, ustajala, preopterećena ili disfunkcionalna jetra nije u stanju da upotrebi vitamin C koji u nju ulazi – nije u stanju da metiluje na odgovarajući način kako bi on postao bioraspoloživ i pristu­pačan za ostatak tela. Vitamin C soka od celera pruža instant infuziju za očne ćelije pomažući im da preokrenu ili makar zaustave napredova­nje bolesti. Neuroni u mozgu koji šalju signale optičkom živcu takođe se oslanjaju na natri­jumove grupisane soli soka od celera zato što one donose poboljšanje neurotransmiterima. I samo to može da pomogne kod mnoštva simp­toma, od osnovnih do ekstremnih.

Pogledajmo sada kako sok od celera po­maže kod konkretnih simptoma i stanja veza­nih za oči. lako ne primećujete svoj problem na ovom spisku, budite sigurni da je sok od celera tu za vas.

Još neke dobrobiti soka od celera

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

EDEM I OTICANJE

Otečene ili naduvene oči, lice, vrat, šake, nadlaktice, stopala, članci, listovi, butine ili abdomen Ako neko ima problema s oticanjem, na- duvenošću ili edemom, a

pročitaj sve »

GUBITAK TEŽINE

Pošto je sok od celera takav dar s neba za gubitak neželjenih kilograma, ljudi ponekad misle da ne bi trebalo da ga piju ako imaju

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

BOL U ZGLOBOVIMA I ARTRITIS

Kada nekoga muči artritis, moguće je da postoji više problema. Kao prvo, kalcifikacije mogu tokom godina da se razvijaju oko zglo­bova, a one troše i

pročitaj sve »

GUBITAK LIBIDA

Kada je sve drugo u redu i kada ženi mi­steriozno nestane seksualni nagon, obično su uzrok oslabljene nadbubrežne žlezde (što le- kar može i da

pročitaj sve »

STANjA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu. To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u

pročitaj sve »

PRETERANO AKTIVNA BEŠIKA

Kronična upala sluzokože bešike ili nerava vezanih za bešiku uzrok je preterano aktivne bešike. Obično je u pitanju bakterija, kao što je streptokok, koja kolonizuje

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, slepo crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju apendicitis

pročitaj sve »

Mušice u vidnom polju

Sok od celera pomaže u ovom slučaju tako što smanjuje upalu koja se javlja na očnom živ­cu – što je pravi uzrok ovog misterioznog simp­toma

pročitaj sve »

BOL U GRLU I STREPTOKOKNO GRLO

Ljudi sa streptokoknim grlom mogu ima­ti bakteriju streptokok u limfnom sistemu i na površini samog grla. Sok od celera toliko je bi­tan i kao odbrambeni

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

Daltonizam

Izlaganje toksičnosti aluminijuma duboko u oku u materici ili ubrzo nakon rođenja za re­zultat ima daltonizam. Daltonisti obično s go­dinama imaju sve osetljivije oči baš

pročitaj sve »

CISTE

Ciste mogu da se razviju od raznih toksina (kao što su toksični teški metali, pesticidi, herbi- cidi ifungicidi) i od virusa kao što je EBV.

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

PROBLEMI S METABOLIZMOM

„Metabolizam“ ne znači ono što verujemo da znači. Kao što sam otkrio u knjizi Isceljenje štitaste žlezde, usporen metabolizam ne stoji iza bilo čijih simptoma

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

Bolesti rožnjače

Ova oboljenja javljaju se usled hronične, dugotrajne virusne infekcije. Epštajn-Barov vi­rus najčešći je uzročnik. Zamagljenost koja se primećuje posledica je toga što virus ispušta nusproizvod

pročitaj sve »

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

Atrofija optičkog živca

Kod ove uznapredovale verzije misterio­znog pogoršanja vida, nervne ćelije slabe zbog toksičnih teških metala, petrohemijskih sredsta­va, razređivača, pesticida, herbicida, fungicida i/ili virusnih neurotoksina koji zasićuju

pročitaj sve »

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska

pročitaj sve »

MIOMI

Miomi na materici imaju različite oblike i njihov uzrok nije poznat medicinskom istraži­vanju i nauci. Istina je da miome ponekad iza­zivaju virusi kao što je

pročitaj sve »

AKNE

Kao što sam izneo u knjizi Spašavanje jetre, akne su znak ranih ratova u životu koji prolaze nedokumentovano.Ti rani ratovi obično počnu tako što streptokok

pročitaj sve »

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP)

Uzrok opsesivno-kompulzivnog poreme­ćaja jeste emocionalna povreda. Hronične bo­lesti, na primer, mogu da izazovu zbunjujuče simptome i potrebno je mnogo vremena dok hronično bolesna osoba ne

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni

pročitaj sve »

KAMEN U ŽUČI

Kamenje u žuči stvara se isključivo u žučnoj kesi. Ono što ih stvara potiče iz jetre. Toksična, preopterećena, troma ili ustajala jetra prepuna je neupotrebljivih

pročitaj sve »

SIMPTOMI MENOPAUZE

Simptomi perimenopauze, menopauze i postmenopauze nisu izazvani starenjem reprodu­ktivnog sistema. Izaziva ih ostarela jetra. Kada jetra postane troma, ustajala i toksična što se igrom slučaja

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

Slab vid

Misteriozno slabljenje vida čiji se uzrok ne može dijagnostikovati ishod je slabljenja i pro­padanja nervnih ćelija u optičkom živcu usled raznih toksina, kako virusnih tako

pročitaj sve »