SOK OD CELERA

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva uz gubitak sna brzo sagoreva neuro- transmiterske Kemikalije. Kada je to slučaj, sok od celera pruža najbolje okrepljenje neurotran- smiterskim Kemikalijama. Natrijum je bitan deo neurotransmiterskih Kemikalija. Natrijum u soku od celera potpuno je drugačiji model i vr­sta od onoga što dobijate iz drugih izvora i služi kao najbolji sastojak neurotransmiterske hemi- kalije. Da ne pominjem da su za natrijumove grupisane soli soka od celera vezane desetine minerala u tragovima koji pomažu i mozgu. Na- domešćujući neurotransmiterske hemikalije, sok od celera pomaže vam da pregurate teška vremena.

Još jedan razlog što ljudi no mogu da spa­vaju jeste hronična virusna infekcija. Epštajn- Barov virus luči ogromnu količinu neurotoksina koji mogu da putuju kroz krvotok, udu u mozak i oslabe neurotransmitere uzrokujući poreme­ćaje sna. Natrijumove grupisane soli soka od celera pomažu da se deaktiviraju, razoružaju i neutrališu ti neurotoksini, čime postaju manje štetni za neurotransmiterske hemikalije. Dugo­ročno konzumiranje soka od celera pomaže da se razloži i uništi virus koji proizvodi neurotok- sine koji remete san.

Nesanica može da bude i posledica pro­blema s jetrom. Nesrećna, troma i ustajala jetra koja je puna toksičnih nusproizvoda može da se grči tokom noći budeći vas iz sna čak i ako ne možete da osetite te grčeve. Kada se probudite, ako morate u kupatilo ili počnu da vas opse- daju misli, može vam biti teško da ponovo za­spite. Sok od celera pomaže da se razoružaju i prečiste toksini u jetri, kao i da se unište virusi u jetri koji tu mogu da stvore još više toksina, i to doprinosi da se jetra vrati u život. Smirena jetra znači manje grčeva i manje poremećenog sna.

Neki ljudi ne spavaju zbog osetljivog nerv- nog sistema. Bolovi u nervima, sindrom nemir­nih nogu, trzaji, grčevi i nervna slabost često ne dozvoljavaju ljudima da spavaju. Isto važi za one kojima su dijagnostikovane neurološke tegobe poput mijalgijskog encefalomijelitisa / sindroma hroničnog umora ili Lajmske bolesti. Natrijumove grupisane soli soka od celera naj­moćniji su elektroliti koje planeta Zemlja ima da ponudi u ovom trenutku iz bilo koje hrane – elektroliti koji pomažu da se zaštiti centralni nervni sistem tako da pacijenti mogu da dozi­ve olakšanje od neuroloških stanja i simptoma i autoimunih poremećaja.

Često ljudi ne mogu da spavaju zato što imaju osetljivu crevnu sluzokožu usled upale.To znači da hrana koja putuje noću kroz digestivni trakt može neprekidno da budi određenu oso­bu. Kao i u slučaju grčeva jetre, to može da se događa čak i neosetno; osobi se može činiti da se probudila bez ikakvog razloga. Sok od cele­ra pomaže varenju na svim nivoima. Na primer, on ojačava hlorovodoničnu kiselinu tako da se proteini bolje vare. Izlizanoj crevnoj sluzokoži obnavlja teksturu nalik šmirgli, tako da može bolje da uhvati, obradi i okupi vlakna. Pošto sok od celera pomaže da se obnove crevni nervni završeci koji primaju poruke da se organizuje peristaltička aktivnost, to omogućava bolju pe­ristaltiku. Sve ovo pozitivno utiče na san.

Još neke dobrobiti soka od celera

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

DIVERTIKULITIS

Divertikulitis može da se javi zbog jedne od dve različite vrste bakterija: ešerihije koli ili streptokoka. Pretežno je streptokok uzrok i stva­ra dugoročniju upalu, koja

pročitaj sve »

Mušice u vidnom polju

Sok od celera pomaže u ovom slučaju tako što smanjuje upalu koja se javlja na očnom živ­cu – što je pravi uzrok ovog misterioznog simp­toma

pročitaj sve »

GLAVOBOLJE I MIGRENE

Ljudi imaju glavobolje i migrene iz različitih razloga. Previše ih ima da bih ih ovde sve na­vodio, tako da ćemo istražiti odabranu nekolici­nu. (Za više

pročitaj sve »

BOL U GRLU I STREPTOKOKNE GRLO

Ljudi sa streptokoknim grlom mogu ima­ti bakteriju streptokok u limfnom sistemu i na površini samog grla. Sok od celera toliko je bi­tan i kao odbrambeni

pročitaj sve »

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

Daltonizam

Izlaganje toksičnosti aluminijuma duboko u oku u materici ili ubrzo nakon rođenja za re­zultat ima daltonizam. Daltonisti obično s go­dinama imaju sve osetljivije oči baš

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

CISTE

Ciste mogu da se razviju od raznih toksina (kao što su toksični teški metali, pesticidi, herbi- cidi ifungicidi) i od virusa kao što je EBV.

pročitaj sve »

Dermatitis

Postoji vrsta dermatitisa koju zovem klasič­ni dermatitis, kod kojeg se obični varijetet EBV hrani talozima aluminijuma, bakra i pesticida u jetri uzrokujući suvu kožu, perut

pročitaj sve »

POREMEĆAJI ISHRANE

Postoji više vrsta poremećaja ishrane i više različitih uzroka. Prepoznatljivi poremećaji is­hrane obično spadaju u područje anoreksije, bulimije i prejedanja. Njih mogu prouzrokovati emocionalna tegoba,

pročitaj sve »

VISOK HOLESTEROL

Sve što ima veze s holesterolom, ima veze i s jetrom. Svaki razvoj problema s holesterolom znak je ranog razvoja problema s jetrom. Jetra proizvodi,

pročitaj sve »

SIMPTOMI STRESNOG POREMEĆAJA POSLE TRAUME

Emocionalne povrede mozga za posledi- cu imaju simptome posttraumatskog stresa. Zapravo, ti simptomi su vrsta opsesivno-kom- pulzivnog poremećaja. Simptomi stresnog poremećaja posle traume slični su

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

RAK

Skoro svaku vrstu raka izazivaju virusi. Veo­ma je mali broj vrsta koje nisu virusne i u potpu­nosti su izazvane toksičnim hemijskim agensi­ma ili industrijskim hemikalijama.

pročitaj sve »

Atrofija optičkog živca

Kod ove uznapredovale verzije misterio­znog pogoršanja vida, nervne ćelije slabe zbog toksičnih teških metala, petrohemijskih sredsta­va, razređivača, pesticida, herbicida, fungicida i/ili virusnih neurotoksina koji zasićuju

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

UMOR

Svakodnevni umor bez ikakvog ritma ili ra­zloga, kao što je umor koji ide skupa s mijalgij- skim encefalomijelitisom i sindromom Kronič­nog umora, često je izazvan

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

MIOMI

Miomi na materici imaju različite oblike i njihov uzrok nije poznat medicinskom istraži­vanju i nauci. Istina je da miome ponekad iza­zivaju virusi kao što je

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

Fibromialgija

Sok od celera veoma je koristan za fibromi- algiju zato što deaktivira toksine odgovorne za to stanje: Epštajn-Barove virusne neurotoksine. Ti neurotoksini koji padaju na

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus; zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima;

pročitaj sve »

DOBIJANJE NA TEŽINI

Kada neko dobija neželjene kilograme, to znači da jetra sakuplja i skladišti veliku količinu masnih ćelija, što dovodi do trome, ustajale, predmasne ili čak nedijagnostikovane

pročitaj sve »