SOK OD CELERA

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo za vas.

U vezi s tim, treba da znate da je Lajmska bolest hronična virusna infekcija, lako vam je možda rečeno da je reč о bakterijskoj infekciji, simptomi Lajmske bolesti su virusni. Čak i ako su prisutne bakterije poput borelije, one ne iza­zivaju ono zbog čega pate oboleli od Lajmske bolesti. Simptomi Lajmske bolesti su neurolo­ški, a bakterije ne izazivaju neurološke simpto­me zato što ne proizvode neurotoksine. Samo virusi koji se hrane toksičnim teškim metalima poput žive, aluminijuma i bakra – kao i glute- nom, jajima, mlečnim proizvodima, pesticidi- ma, herbicidima i fungicidima koji se nalaze u jetri i drugim delovima tela – stvaraju neuro­toksine koji izazivaju Lajmsku bolest.

Konkretno, ovde su na delu samo virusi iz porodice herpesa: EBV i više od šezdeset njego­vih neotkrivenih mutacija i varijeteta; svi vari­jeteti herpesa zostera, uključujući i nepoznate varijetete koji ne izazivaju vidljiv osip ili pustule; i mnoge mutacije HHV-6, HHV-7 i neotkrivenih HHV-10 do HHV-16. Ti virusi oslobađaju neuro­toksine koji upale čitav nervni sistem izazivaju­ći neurološke simptome Lajmske bolesti. Zbog toga mnogi koji imaju Lajmsku bolest na kraju dobijaju dijagnoze drugih hroničnih stanja kao što su multipla skleroza, reumatoidni artritis, Hašimotov tireoiditis, fibromialgija i mijalgijski encefalomijelitis / sindrom hroničnog umora. Te i mnoge druge bolesti izaziva EBV. Kao i Laj­msku bolest. Sve one potiču iz istog izvora.

Lekari to ne uviđaju. Naučeni su da su ova stanja samo u vezi s Epštajn-Barovim virusom, ako i toliko. Ne znaju daje on neotkriveni uzrok svega toga. Stoga su kod postavljanja dijagno­ze granice zamagljene i prave se greške. Tre­ba da znate istinu: da je mnoštvo neuroloških simptoma koje imaju oboleli od Lajmske bo­lesti izazvano hroničnim virusnim infekcijama niskog stepena, gde se virusi hrane omiljenom hranom i oslobađaju neurotoksine.

Ako ste i dalje vezani za prošlost i stare načine razmišljanja о Lajmskoj bolesti, onda je, kao što sam rekao, sok od celera lek za vas jer on iskorenjuje boreliju, bartonelu, babeziju i sve nove bakterije koje medicinska istraživa­nja i nauka u svojoj zbunjenosti pokušavaju da prikače Lajmskoj bolesti. Ne dozvolite da vaša sumnja ili sumnja vašeg lekara u to da je Lajm­ska bolest izazvana virusom diskredituje sok od celera. On ima moćno antibakterijsko dejstvo. I dalje će vam biti od pomoći. Uzgred, kao što sam ranije pomenuo, otkad su objavljene knji­ge Medicinski medijum, lekari su počeli da ih ko­riste kao smernice u svojoj praksi. Naročito su zainteresovani za smernice о Lajmskoj bolesti. Ideja da je Lajmska bolest virusna logičnija im je nego hipoteza da je bakterijskog karaktera. Sada na hiljade lekara podržava ovu informa­ciju. Sok od celera takođe će pomoći ako ova napredna buduća informacija о Lajmskoj bole­sti – daje ona virusnog porekla – i vama deluje logično. Kao što ste pročitali u uvodu о auto- imunim bolestima, sok od celera je moćno anti- virusno sredstvo

Još neke dobrobiti soka od celera

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus: zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima,

pročitaj sve »

PROBLEMI S OČIMA

Kada se priča о tome šta treba jesti za bolji vid i zdravlje očiju, često pominjemo vitamin A i narandžaste i crvene pigmente – beta-karoten

pročitaj sve »

Sindrom suvog oka

Većina slučajeva suvog oka ishod je hro­nične dehidriranosti. Od gaziranih pića, kafe i nedovoljno čiste vode, kokosove vode, sokova ili svežeg voća, osoba postaje dugoročno

pročitaj sve »

PARKINSONOVA BOLEST

Obično se smatra da Parkinsonovu bolest izaziva gubitak neurotransmiterske hemikalije dopamina u mozgu. To nije tačno. Nedostatak dopamina nije dovoljan da uzrokuje bolest. Međutim, nedostatak

pročitaj sve »

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo

pročitaj sve »

Daltonizam

Izlaganje toksičnosti aluminijuma duboko u oku u materici ili ubrzo nakon rođenja za re­zultat ima daltonizam. Daltonisti obično s go­dinama imaju sve osetljivije oči baš

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

SMUŠENOST

Smušenost ima dva glavna uzroka koji se ponekad javljaju zasebno, a ponekad istovre­meno. Jedan od vodećih razloga smušenosti jeste infekcija niskog stepena Epštajn-Barovim virusom koji

pročitaj sve »

PRETERANO AKTIVNA BEŠIKA

Kronična upala sluzokože bešike ili nerava vezanih za bešiku uzrok je preterano aktivne bešike. Obično je u pitanju bakterija, kao što je streptokok, koja kolonizuje

pročitaj sve »

STANjA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu. To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

KAMEN U ŽUČI

Kamenje u žuči stvara se isključivo u žučnoj kesi. Ono što ih stvara potiče iz jetre. Toksična, preopterećena, troma ili ustajala jetra prepuna je neupotrebljivih

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

UMOR

Svakodnevni umor bez ikakvog ritma ili ra­zloga, kao što je umor koji ide skupa s mijalgij- skim encefalomijelitisom i sindromom Kronič­nog umora, često je izazvan

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

BOL U ZGLOBOVIMA I ARTRITIS

Kada nekoga muči artritis, moguće je da postoji više problema. Kao prvo, kalcifikacije mogu tokom godina da se razvijaju oko zglo­bova, a one troše i

pročitaj sve »

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP)

Uzrok opsesivno-kompulzivnog poreme­ćaja jeste emocionalna povreda. Hronične bo­lesti, na primer, mogu da izazovu zbunjujuče simptome i potrebno je mnogo vremena dok hronično bolesna osoba ne

pročitaj sve »

DIJAREJA

Priča se da sok od celera izaziva dijareju. Naprotiv, on pomaže ljudima koje muči dijare­ja. Kada neko ima retku stolicu nakon što popije sok od

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

ENDROMETOIZA

Sok od celera pruža neotkrivena jedinjenja fitohemikalija koja sprečavaju preterani rast ab­normalnog tkiva. Ti inhibitori guraju tkivo en- dometrijuma koje pokušava da se razvije izvan

pročitaj sve »

Slab vid

Misteriozno slabljenje vida čiji se uzrok ne može dijagnostikovati ishod je slabljenja i pro­padanja nervnih ćelija u optičkom živcu usled raznih toksina, kako virusnih tako

pročitaj sve »

MIOMI

Miomi na materici imaju različite oblike i njihov uzrok nije poznat medicinskom istraži­vanju i nauci. Istina je da miome ponekad iza­zivaju virusi kao što je

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni

pročitaj sve »