SOK OD CELERA

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija

Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da doživljava česte promene raspoloženja. Svi žele da budu srećni, da dobro žive i da budu spokojni. Kad govorimo о mentalnom zdravlju, uvek treba da polazimo od ove činjenice. Često govorimo ljudima koji imaju emocionalnih tegoba da je koren svih njihovih problema u njihovoj glavi, u njihovom pogledu na život i da samo treba da promene perspektivu. Kada je u pitanju žena s emocionalnim izazovima, redovno joj govore da su za to krivi hormoni. To je znak da medicin­ska istraživanja i nauka ne razumeju mentalno zdravlje u potpunosti.

Sok od celera pomaže da se vrate sreća, bistrina i spokoj kojima svi težimo zato što on neposredno razrešava pravi razlog koji se kri­je iza teškoća vezanih za raspoloženje: toksi­ne. Naravno, teški životni događaji i okolnosti mogu da uzrokuju određenu razdražljivost, anksioznost i tugu. Tu je obično lako razumeti uzrok i posledicu. Sok od celera i tada može da pomogne, zato što podmlađuje moždano tki­vo, uključujući i ono u emocionalnim centrima mozga gde trpimo emocionalne povrede. Kad govorimo о hroničnim emocionalnim tegoba­ma koje se javljaju kada se život, po svoj prilici, odvija normalnim tempom, bez ikakvih uočlji­vih događaja koji bi mogli poslužiti kao okidač, tada je reč о toksinima. Svako ima jedinstvenu smesu toksina u telu. Toksično opterećenje koje neki ljudi nose u sebi više ometa neurotransmi- tere i neurone u mozgu i to je deo razloga zašto je mentalno zdravlje promenljivo.

Većini ljudi su zajedničke toksične naslage teških metala, virusnih toksina, ili oboje, obič­no u jetri. Na šta mislim kad kažem „virusni toksini’? Kada određeni virusi – koji obožavaju da se kriju u jetri – konzumiraju svoju omilje­nu hranu, kao što su toksični teški metali, jaja i sintetičke hemikalije koje pronalaze u jetri, oni oslobađaju neurotoksine. (lako mnogi govore da je zdravo jesti jaja.) Ti neurotoksini onda plutaju svuda po telu i mogu da se probiju do mozga, gde ometaju neurotransmiterske he­mikalije i slabe električne impulse širom mo­zga. To može da izazove razdražljivost, anksi­oznost, strepnju, promene raspoloženja, čak i fluktuacije u ponašanju i raspoloženju koje se mogu dijagnostikovati kao bipolarni poreme­ćaj. Ozbiljnost simptoma često će zavisiti od količine toksičnih teških metala i tipa virusne mutacije koja se nalazi u jetri.

Čest virus koji ispušta ove neurotoksine jeste Epštajn-Barov virus, a samo on ima više od šezdeset varijeteta. Različiti virusni varijete­ti imaju različite apetite prema različitoj hrani. Opet, pošto svako ima drugačiju toksičnu meša- vinu u telu – različite toksične teške metale, kao i različite pesticide, herbicide i druge supstance dodajte to virusnoj raznovrsnosti i dobićete objašnjenje za stepen anksioznosti, depresije i drugih tegoba koje ljudi doživljavaju. Neki lju­di imaju veće virusno opterećenje u jetri, gde virus jede svoje omiljene pesticide, herbicide, gluten, jaja i mlečne proizvode i ispušta izobi­lje neurotoksina koji se krvotokom probijaju do mozga, što za ishod ima blaže oblike depresije, bipolarno ponašanje i anksioznost.

Svakaduša je jedinstvena i zasebna i ne po­stoje dve osobe sa istim nivoima virusnih toksi­na ili teških metala. To znači da će svaka osoba doživljavati svoje emocionalne teškoće na pot­puno unikatan način. Pošto neurotoksini mogu da zasite mozak umanjujući ili slabeći neuro­transmiterske hemikalije i ometajući električnu aktivnost, njihov uticaj nije isti na sve. Isto važi za toksične teške metale koji završe u mozgu. Od toga gde se živa, aluminijum, bakar i ostali teški metali smeste i u kojoj meri, zavisiće kako oni podstiču nalete depresije, bipolarnog po­našanja, tuge ili neobjašnjivog osećaja krivice i kako deluju na osobu. Od čoveka do čoveka, ta emocionalna stanja mogla bi potpuno da se ra­zlikuju. U slučaju izraženijeg bipolarnog pore­mećaja i depresije, često se više toksičnih teških metala nalazi u samom mozgu, gde prave krat­ke spojeve električnih impulsa i neurotransmi- tera. Opšta neraspoloženost obično je ishod rasprostranjene opterećenosti organizma tok­sinima, stoje i uzrok i posledica trome, ustajale jetre. Emocionalne rane mogu da se udruže s toksičnim teškim metalima ili virusnim optere­ćenjem u jetri i da stvore još izraženiju razdra­žljivost, strepnju ili pravu anksioznost.

Sok od celera ima različit tajming za poma­ganje svakoj osobi u razrešenju emocionalnih tegoba. Neko ко je razdražljiv mogao bi da oseti poboljšanje posle konzumiranja soka od celera svaki dan tokom sedmice. Neko ко pati od teške anksioznosti ili depresije ili bilo koje druge izražene emocionalne tegobe mogao bi da čeka duže, iako stanje ubrzo može da mu postane podnošljivije i da se potom sve više poboljšava.

Kada pijete sok od celera, time kao da puštate da vam dašak svežeg vazduha uđe u svest. Taj sok je sredstvo za čišćenje koje ulazi u mozak, okuplja i izbacuje toksine kako bi oslo­bodio moždano trivo koje je godinama i godi­nama bilo zasićeno neurotoksinima i talozima toksičnih teških metala. Snaga soka od celera u obnavljanju mentalnog zdravlja potiče od njegovih natrijumovih grupisanih soli, koje re- vitalizuju i pružaju neurotransmiterske hemika- liječisteći i obnavljajući one oslabljene i nudeći kompletne neurotransmiterske hemikalije tako da neuroni mogu da funkcionišu u mozgu na pravi način. Te grupisane soli skupljaju i toksine u mozgu – uključujući i toksične teške metale kao što su živa, aluminijom i bakar – pomažu­ći da se oni razoružaju, neutrališu i izbace. One uklanjaju neurotoksine iz neurotransmitera i neurona tako što se vezuju za njih i primorava­ju ih da se rasprše dok istovremeno vraćaju u život moždane ćelije.

Gotovo svakome je mozak siromašan hran- Ijivim materijama usled loše ishrane (zato što i ne znamo šta je uistinu zdrava ishrana), pre­velikog stresa i izloženosti toksinima. S vreme­nom, to nam iscrpljuje mozak. Sok od celera je kao multivitamin za mozak – jedan od najbo­ljih eliksira za moždane ćelije. Ćeliju po ćeliju, sok od celera obnavlja zdravlje mozga tako da on može sam prirodno da se isceli.Takođe, sok od celera izlazi na kraj s konkretnim uljezima koji nam ometaju emocije.

Natrijumove grupisane soli soka od celera takođe snižavaju nivoe patogena odgovornih za neurotoksine. Ljušte i razgrađuju spolja- šnje ćelijske membrane virusa slabeći ih kako bi omogućile imunosistemu da uništi patoge­ne. Osim toga, sok od celera čisti jetru, pa čak pruža podršku i nadbubrežnim žlezdama. Mi­neralne soli u tragovima najbolje su gorivo za nadbubrežne žlezde – a svako s anksioznošću, strepnjom, promenama raspoloženja, grižom savesti, tugom, razdražljivošću, bipolarnim poremećajem ili depresijom ima problema s komplikacijama vezanim za nadbubrežne žle­zde, bilo daje u pitanju adrenalna slabost ili čak umor. To je zato što nelagodna osećanja koja prate ta stanja dovode nadbubrežne žlezde u stalno stanje uzbune „bori se ili beži“. Veoma je teško boriti se s umorom povrh emocionalnih tegoba. Kada sok od celera revitalizuje i ojača nadbubrežne žlezde, to vam omogućava da imate više energije, što je ključni deo oporavka.

Još neke dobrobiti soka od celera

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

GLAVOBOLJE I MIGRENE

Ljudi imaju glavobolje i migrene iz različitih razloga. Previše ih ima da bih ih ovde sve na­vodio, tako da ćemo istražiti odabranu nekolici­nu. (Za više

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus: zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima,

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

PROBLEMI S METABOLIZMOM

„Metabolizam“ ne znači ono što verujemo da znači. Kao što sam otkrio u knjizi Isceljenje štitaste žlezde, usporen metabolizam ne stoji iza bilo čijih simptoma

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

STANjA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu. To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u

pročitaj sve »

DIJAREJA

Priča se da sok od celera izaziva dijareju. Naprotiv, on pomaže ljudima koje muči dijare­ja. Kada neko ima retku stolicu nakon što popije sok od

pročitaj sve »

GUBITAK TEŽINE

Pošto je sok od celera takav dar s neba za gubitak neželjenih kilograma, ljudi ponekad misle da ne bi trebalo da ga piju ako imaju

pročitaj sve »

BOL U ZGLOBOVIMA I ARTRITIS

Kada nekoga muči artritis, moguće je da postoji više problema. Kao prvo, kalcifikacije mogu tokom godina da se razvijaju oko zglo­bova, a one troše i

pročitaj sve »

MIOMI

Miomi na materici imaju različite oblike i njihov uzrok nije poznat medicinskom istraži­vanju i nauci. Istina je da miome ponekad iza­zivaju virusi kao što je

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

ENDROMETOIZA

Sok od celera pruža neotkrivena jedinjenja fitohemikalija koja sprečavaju preterani rast ab­normalnog tkiva. Ti inhibitori guraju tkivo en- dometrijuma koje pokušava da se razvije izvan

pročitaj sve »

VISOK HOLESTEROL

Sve što ima veze s holesterolom, ima veze i s jetrom. Svaki razvoj problema s holesterolom znak je ranog razvoja problema s jetrom. Jetra proizvodi,

pročitaj sve »

PARKINSONOVA BOLEST

Obično se smatra da Parkinsonovu bolest izaziva gubitak neurotransmiterske hemikalije dopamina u mozgu. To nije tačno. Nedostatak dopamina nije dovoljan da uzrokuje bolest. Međutim, nedostatak

pročitaj sve »

EDEM I OTICANJE

Otečene ili naduvene oči, lice, vrat, šake, nadlaktice, stopala, članci, listovi, butine ili abdomen Ako neko ima problema s oticanjem, na- duvenošću ili edemom, a

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, slepo crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju apendicitis

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

BOL U GRLU I STREPTOKOKNO GRLO

Ljudi sa streptokoknim grlom mogu ima­ti bakteriju streptokok u limfnom sistemu i na površini samog grla. Sok od celera toliko je bi­tan i kao odbrambeni

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

AUTOIMUNE BOLESTI

Ako vas muči zdravstveni problem koji je označen kao autoimun, to nije zato stoje vaše telo počelo samo sebe da napada. Zapravo, vaše telo ustremilo

pročitaj sve »

SIMPTOMI STRESNOG POREMEĆAJA POSLE TRAUME

Emocionalne povrede mozga za posledi- cu imaju simptome posttraumatskog stresa. Zapravo, ti simptomi su vrsta opsesivno-kom- pulzivnog poremećaja. Simptomi stresnog poremećaja posle traume slični su

pročitaj sve »

SINUSITIS

Mnogi slučajevi sinusitisa su akutni i prate neku bolest kao što je grip. Dok se oporavljate od gripa, možete proizvoditi veliku količinu slu­zi i tu

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

DOBIJANjE NA TEŽINI

Kada neko dobija neželjene kilograme, to znači da jetra sakuplja i skladišti veliku količinu masnih ćelija, što dovodi do trome, ustajale, predmasne ili čak nedijagnostikovane

pročitaj sve »

Bolesti rožnjače

Ova oboljenja javljaju se usled hronične, dugotrajne virusne infekcije. Epštajn-Barov vi­rus najčešći je uzročnik. Zamagljenost koja se primećuje posledica je toga što virus ispušta nusproizvod

pročitaj sve »