SOK OD CELERA

EDEM I OTICANJE

Otečene ili naduvene oči, lice, vrat, šake, nadlaktice, stopala, članci, listovi, butine ili abdomen

Ako neko ima problema s oticanjem, na- duvenošću ili edemom, a nije mu dijagnostiko- vano srčano oboljenje, bolest bubrega ili neko drugo stanje koje to direktno objašnjava, onda je to misterija za medicinska istraživanja i na­uku. Milioni ljudi šetaju unaokolo s raznim vr­stama edema i bez ikakvog objašnjenja lekara šta ga izaziva. Lekari znaju da je edem pone­kad prateća pojava farmaceutskih lekova iako ne uviđaju da, čak i kada edem nije poznata, direktna prateća pojava, lek i dalje može biti uzrok oticanja ako zagušuje ili slabi jetru. Veći­na vrsta edema koji nisu u vezi sa srcem ili bu­brezima, povezani su s jetrom, bilo da se koristi farmaceutsko sredstvo ili ne.

Sta se dešava u jetri usled delovanja ede­ma? To je još jedan ishod trome, ustajale jetre pune toksina. U ovom slučaju, najčešće će po­stojati i virusna infekcija jetre, neprimećena i nedijagnostikovana. Često ljudi koji imaju pro­blema s oticanjem i naduvenošću imaju i dru­ge probleme, a niko ne shvata da sve to potiče od ove iste neustanovljene virusne infekcije. Oni koji imaju Hašimotovu bolest, fibromialgi- ju, sindrom Kroničnog umora, Lajmsku bolest, reumatoidni artritis ili multipla sklerozu, na pri- mer, takođe će imati blag do ozbiljan edem, a sve je to pokrenula virusna infekcija u jetri. Po­nekad se radi о više virusa, uključujući i različi­te varijetete i mutacije Epštajn-Barovog virusa i virusa herpes zoster. I streptokok može da se razmnoži u jetri, a i virusi i bakterije mogu da stvore ogromne količine nusproizvoda i otpad­nih materija. Jedan od telesnih odbrambenih mehanizama kada se ovako velike naslage tok­sičnog otpada natalože u jetri jeste da se one pošalju limfnom sistemu. Kao posledica toga, limfni sistem otiče sakupljajući vodu u nastoja­nju da razblaži toksine. Limfni sistem nije pred­viđen za primanje izobilja virusnog i bakterij­skog taloga i otpada. Stvoren je za normalne, svakodnevne zagađivače iz prirodne sredine, toksine koje telo proizvodi i toksine na koje na­ilazimo posredstvom hrane. Limfni sistem nije predviđen da bude bokserska vreća patogeni­ma, da prima udarce od velikih količina virusnih i bakterijskih otpadnih materija dok istovreme­no obavlja svoju glavnu dužnost, borbu s mno­štvom svakodnevnih uljeza.

Sok od celera pomaže da se taj nataloženi otpad izbaci iz limfnog sistema. Takođe poma­že u razgradnji i uništavanju patogena u jetri, što smanjuje virusno opterećenje dok takođe doprinosi smanjenju toksičnog opterećenja u jetri (i drugim organima) izbacujući ga u krvo­tok i iznoseći ga iz tela. Sve to smanjuje zadrža­vanje vode.

Uzgred, ta voda koja se zadržava ne izgleda baš najsjajnije. Kada smo otečeni, zadržavamo tečnost koja nije bistra i čista; obično je žućka­ste nijanse, boje sluzi. I gušća je nego sluz, zato što je puna toksina i virusnog otpada. Sok od celera pomaže da se raščisti ta viskozna, obo­jena voda, budući da natrijumove soli imaju jedinstvenu sposobnost da neutrališu toksine i iščiste tečnost u telu omogućavajući tečnosti- ma da teku kroz telo i s lakoćom oslobode zaro­bljene toksine.

Još neke dobrobiti soka od celera

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

UMOR

Svakodnevni umor bez ikakvog ritma ili ra­zloga, kao što je umor koji ide skupa s mijalgij- skim encefalomijelitisom i sindromom Kronič­nog umora, često je izazvan

pročitaj sve »

SINUSITIS

Mnogi slučajevi sinusitisa su akutni i prate neku bolest kao što je grip. Dok se oporavljate od gripa, možete proizvoditi veliku količinu slu­zi i tu

pročitaj sve »

CISTE

Ciste mogu da se razviju od raznih toksina (kao što su toksični teški metali, pesticidi, herbi- cidi ifungicidi) i od virusa kao što je EBV.

pročitaj sve »

PROBLEMI S OČIMA

Kada se priča о tome šta treba jesti za bolji vid i zdravlje očiju, često pominjemo vitamin A i narandžaste i crvene pigmente – beta-karoten

pročitaj sve »

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus: zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima,

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

AUTOIMUNE BOLESTI

Ako vas muči zdravstveni problem koji je označen kao autoimun, to nije zato stoje vaše telo počelo samo sebe da napada. Zapravo, vaše telo ustremilo

pročitaj sve »

DIVERTIKULITIS

Divertikulitis može da se javi zbog jedne od dve različite vrste bakterija: ešerihije koli ili streptokoka. Pretežno je streptokok uzrok i stva­ra dugoročniju upalu, koja

pročitaj sve »

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

GUBITAK TEŽINE

Pošto je sok od celera takav dar s neba za gubitak neželjenih kilograma, ljudi ponekad misle da ne bi trebalo da ga piju ako imaju

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

ISTANJIVANJE I GUBLJENJE KOSE

Nedostatak hormona nadbubrežnih žle- zda obično se krije iza misterije istanjivanja i gubljenja kose. Naravno, nadbubrežne žlezde su složene. Medicinska istraživanja i nauka još uvek

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

DOBIJANjE NA TEŽINI

Kada neko dobija neželjene kilograme, to znači da jetra sakuplja i skladišti veliku količinu masnih ćelija, što dovodi do trome, ustajale, predmasne ili čak nedijagnostikovane

pročitaj sve »

UPALE UHA

Skoro sve upale uha izaziva streptokok. Zato antibiotici, kada se prepišu za infekcije uha, nisu uvek efikasni, naročito ako je osoba već ranije pila antibiotike

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo

pročitaj sve »

ENDROMETOIZA

Sok od celera pruža neotkrivena jedinjenja fitohemikalija koja sprečavaju preterani rast ab­normalnog tkiva. Ti inhibitori guraju tkivo en- dometrijuma koje pokušava da se razvije izvan

pročitaj sve »

NEUROLOŠKI SIMPTOMI

Stezanje u grudima, podrhtavanje ruku, tikovi, mišićna slabost, utrnulost i peckanje, nemirne noge, nespokoj, slabost udova, mišićni grčevi, bolovi. Pojedinci koji imaju neurološke simptome, bez

pročitaj sve »

Bolesti rožnjače

Ova oboljenja javljaju se usled hronične, dugotrajne virusne infekcije. Epštajn-Barov vi­rus najčešći je uzročnik. Zamagljenost koja se primećuje posledica je toga što virus ispušta nusproizvod

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

POREMEĆAJI ISHRANE

Postoji više vrsta poremećaja ishrane i više različitih uzroka. Prepoznatljivi poremećaji is­hrane obično spadaju u područje anoreksije, bulimije i prejedanja. Njih mogu prouzrokovati emocionalna tegoba,

pročitaj sve »

Fibromialgija

Sok od celera veoma je koristan za fibromi- algiju zato što deaktivira toksine odgovorne za to stanje: Epštajn-Barove virusne neurotoksine. Ti neurotoksini koji padaju na

pročitaj sve »

Atrofija optičkog živca

Kod ove uznapredovale verzije misterio­znog pogoršanja vida, nervne ćelije slabe zbog toksičnih teških metala, petrohemijskih sredsta­va, razređivača, pesticida, herbicida, fungicida i/ili virusnih neurotoksina koji zasićuju

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »