SOK OD CELERA

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto blaže i imaju osećaj da su u čamcu koji se ljulja, da im se pomera pod pod nogama. Ako ne postoji očigledan uzrok kao što su povreda, potres mozga ili tumor na mozgu, ovo je sve misterija medicinskom istraživanju i nauci. A u stvari, živac lutalac ima veze s neobjašnjivim te­gobama s ravnotežom.

Živac lutalac, koji je zapravo par kranijal- nih nerava, ide od kičmene moždine niz vrat i grudi sve do abdomena. To je veoma osetljiv ži­vac. Neurotoksini Epštajn-Barovog virusa neki su od njegovih najvećih neprijatelja i iritanata.

Kada je EBV aktivan u telu, neurotoksini koje virus oslobađa mogu da se zakače za živac luta- lac i uzrokuju njegovo oticanje. Stepen oticanja može da se razlikuje duž živca. Ponekad otek- ne samo vrh, dole blizu želuca, gde se grana. Ponekad otekne negde više u telu, u grudima, što može da uzrokuje stezanje i otežano disa­nje koje je teško razumeti budući da je pulmo- log rekao da je s plućima sve u redu. Kod nekih ljudi, neurotoksini izazivaju upalu na vrhu živ­ca, gde on izvire iz mozga. To više liči na upalu mozga povezanu sa živcem i može da uzrokuje hronični osećaj ljuljanja ili doživljaj da i najma­nji pokret vrata može da izazove okretanje pro­storije ili čak povraćanje. Ozbiljnost vrtoglavice ili problema s ravnotežom u velikoj meri zavisi od stanja jetre, budući da EBV voli da se krije baš u njoj. Da li osoba jede hranu koja bi mo­gla da služi kao gorivo za virus? Kolikoj količini pesticida i fungicida je bila izložena – pošto i te hemikalije hrane viruse?

Uzgred, uzrok Menijerove bolesti često se svaljuje na kristale kalcijuma ili poremećaj kamenčića u unutrašnjem uhu. To nije tačno. Zbog te teorije osoba koja pati od vrtoglavi­ce oseća se kao da ima odgovor kada izađe iz ordinacije. Istina je da kamenčići nemaju nika­kve veze s hroničnom vrtoglavicom i drugim poremećajima ravnoteže. Menijerova bolest je pravo neurološko stanje izazvano hroničnom virusnom infekcijom niskog stepena.

Sok od celera je jedan od najboljih anti- upalnih sredstava svih vremena. Moćan je lek koji stabilizuje bilo koje od ovih stanja; rešava sve brige vezane za ravnotežu. Sastojci soka od celera lako prodiru u mozak, gde njegovi mi­nerali u tragovima obnavljaju neurone i hrane i oporavljaju nerve, uključujući i glavne nerve centralnog sistema kao što je živac lutalac. U isto vreme, njegove natrijumove grupisane soli pomažu da se uništi i ubije EBV. Čine i više od toga: grupisane soli vezuju se za neurotoksine, pesticide, herbicide, fungicide i ostale otrove u jetri i ostatku tela i pomažu da se oni izbace kako bi se smanjio broj reakcija sa živcem. Ako se neurotoksini nalaze na površini živca lutao- ca, izazivajući njegovu reakciju, sok od celera može magnetski da privuče neurotoksine i da ih izvuče iz živca. U suštini, sok od celera čisti živac lutalac brišući zagađivače, toksine i neu­rotoksine svih vrsta, naročito one od Epštajn- Barovog virusa.