SOK OD CELERA

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da vitiligo uzrokuje virus kao što je HHV-6 ili EBV koji se hrani aluminijumom i tragovima formaldehida u jetri i na drugim me- stima u telu oslobađajući dermatoksin zasno­van na aluminijumu, koji, kada prodre u kožu, uništava pigmente melanina u ćelijama. To do­vodi do belih fleka i drugih diskoloracija koje vidimo kod nekoga ко ima vitiligo. Nije uzrok to što imunosistem kože sam napada pigmente kože. To je prava bolest s pravim uzrokom. Sok od celera doprinosi tako što targetira virus koji je odgovoran za oboljenje, a pomaže i da se iz­bace aluminijum i tragovi formaldehida koji su se nataložili u jetri i drugim delovima tela.

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni limfni putevi. Zbog toga osipi u obli­ku leptira mogu da se pojave na licu, zajedno s drugim vidovima osipa, usled čega pacijent može da dobije dijagnozu lupusa. Ponavljam, to ne znači da telo samo sebe napada. To je virusna infekcija niskog stepena. Mnogi ljudi s lupusom takode dobijaju zasebnu dijagnozu Epštajn-Barovog virusa zato što lekar prime- ćuje EBV na rezultatu testa krvi. Obično ni tad neće povezati virus sa osipom nalik lupusu. Ako pacijent s lupusom ode kod lekara specijaliste za Lajmsku bolest, može na kraju dobiti i dija­gnozu Lajmske bolesti – i dalje ne uviđajući da sve to ima isti koren: EBV. Sok od celera poma­že u svemu tome. Natrijumove grupisane soli smanjuju osnovnu virusnu infekciju i pomažu da se deaktiviraju i neutrališu dermatoksini od­govorni za sam osip.

Hronična upalna dermatoza (lichen sclerosus)

Ovo kožno oboljenje potiče od kombinaci­je bakra, žive i starog, nasleđenog DDT-a, zajed­no s virusnom infekcijom niskog stepena. Sok od celera pomaže da se olabave, uklone i elimi- nišu stari taloži DDT-a i toksični teški metali iz jetre istovremeno redukujući virusno optereće­nje i pružajući ljudima s ovim oboljenjem olak­šanje kada dugoročno koriste sok od celera.

Ekcem, psorijaza, rozacea i aktinična keratoza

Ekcem i psorijazu izaziva infekcija niskog stepena herpesnim virusom u jetri. Najčešće je taj virus Epštajn-Barov virus. Kada se virus hrani toksičnim bakrom i živom koji su takođe u jetri i onda ih izluči, taj bakar se pretvara u dermatok- sin. Ti dermatcksini se talože i napuštaju jetru nalazeći put do nižih slojeva dermisa. Kada se tu nađu, telo pokušava da ih detoksikuje gura­jući dermatoksine kroz kožu. To može da dove­de do skoro stotinu varijeteta osipa koji se sma­traju ekcemom ili psorijazom ili imaju drugo ime. Ni u jednom od tih slučajeva imunosistem ne napada kožu. To je netačno objašnjenje koje proizilazi iz nerazumevanja kako ekcem i psori- jaza zapravo funkcionišu.

Pošto sok od celera hrani kožu, ljudi koji ga piju primećuju izvanredna poboljšanja na koži. To obuhvata i postepeno povlačenje ekcema i psorijaze. Kumarini soka od celera izbijaju kroz kožu podmladujući ćelije duboko iznutra. (Više о kumarinima j sedmom poglavlju.) To rezulti­ra manjim odumiranjem i propadanjem ćelija kože i pruža podršku nervima, krvnim sudovima i krvotoku u koži. Posebni varijetet vitamina C u soku od celera pomaže da se obnovi jetrin per- sonalizovani imunosistem kako bi se on borio protiv bilo kog prisutnog virusnog opterećenja.

Rozacea je naročit oblik ekcema koji se u mnogim oblicima može javiti na licu i vratu. Sok od celera pomaže tako što izbacuje toksine za­snovane na živi koji obitavaju u tankom crevu i hrane EBV koji je takođe tu. Kada natrijumove grupisane soli soka od celera svedu virusno op­terećenje u crevnom traktu na najmanju mogu­ću meru i pomognu da se razoružaju i neutra- lišu toksini žive i prisutni nusproizvodi, rozacea može početi da bledi. Izbacivanje namirnica kao što su jaja, mlečni proizvodi i gluten, koje hrane EBV, iz ishrane može da ubrza čitav taj proces.

Aktinična keratoza je još jedan oblik ek­cema. Ovog puta, virusna infekcija niskog ste­pena hrani se živom i pomalo bakrom. Sok od celera pomaže na isti način kao i kod rozacee i ekcema oslobađajući organizam od metala i uništavajući skriveni virus. Ljudi sa uznapredo- valim, agresivnijim slučajevima ekcema i psori­jaze obično imaju veće opterećenje toksičnim teškim metalima i virusima u jetri. Kada tek počnu da piju sok od celera i on krene da im pročišćava jetru, da se kreće oko toksičnih te­ških metala i da se bori protiv virusa, može da usledi veliko virusno odumiranje. To odumira­nje mcže da oslobodi još više dermatoksina u sistem nego inače, što dovodi do onoga što iz­gleda kao još teži slučaj ekcema i psorijaze. Ako vam se to desi, znajte da je to samo privremena isceljujuća reakcija. Smanjite količinu soka od celera koju pijete i istrajte neko vreme. Sok od celera vam je najbolji prijatelj za rešavanje ko­žnog oboljenja. U međuvremenu, pogledajte osmo poglavlje,„Dodatna isceljujuća uputstva“, i istražite ostatak serijala Medicinski medijum kako biste saznali šta još možete da učinite da biste pomogli svojoj koži.

Ljudi često traže zdravstvene savete na sve strane i isprobavaju možda i neke metode koje uopšte nisu od koristi. Kada uvedu novu rutinu, kao što je sok od celera, često pokrenu i dru­ge inicijative. Mogu početi novu dijetu u isto vreme, na primer – dijetu koja nije u skladu s onim što im zaista treba. Pošto su istovremeno krenuli da piju i sok od celera, obično na njega svale krivicu. Imajte to na umu ako doživljavate reakciju na sok od celera. Da li ste takođe počeli da sledite zdravstvene savete iz nekog drugog izvora otprilike u isto vreme kada ste počeli da pijete sok od celera? Može biti da jedete hranu kojom se virus hrani i da je to pravi razlog za pogoršanje vašeg stanja, a ne veliko odumira­nje virusa ili detoksikovanje jetre. Ako počnete i da izbegavate štetnu hranu (videti osmo pogla­vlje), unapredićete svoje isceljenje.

Dermatitis

Postoji vrsta dermatitisa koju zovem klasič­ni dermatitis, kod kojeg se obični varijetet EBV hrani talozima aluminijuma, bakra i pesticida u jetri uzrokujući suvu kožu, perut ili iritiranu kožu s pečatima. Sok od celera pomaže da se uništi infekcija Epštajn-Barovim virusom i pomaže da se uklone stari pesticidi kao što je DDT dok neu- trališe nusproizvode aluminijuma i bakra.

Seboreični dermatitis više je rezultat pred- masne ili masne jetre, usled čega krv postaje gusta, prljava. U tom slučaju nije u pitanju vi­rus. Uzrok je jetra ispunjena svim i svačim po­malo, gde toksini beže iz nje i došpevaju do kože umesto da se skladište u jetri i izbacuju iz tela. Sok od celera obnavlja jetru izbacujući na- taložene količine toksina i podmlađujući njene ćelije tako da taj organ može da obavlja više od dve hiljade svojih hemijskih funkcija, od kojih mnoge medicinska istraživanja i nauka nisu ni otkrili. Jedna značajna funkcija jetre jeste do- premanje hranljivih materija do organa kao što je koža – to pomaže da se redukuje seboreični dermatitis.