SOK OD CELERA

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da vitiligo uzrokuje virus kao što je HHV-6 ili EBV koji se hrani aluminijumom i tragovima formaldehida u jetri i na drugim me- stima u telu oslobađajući dermatoksin zasno­van na aluminijumu, koji, kada prodre u kožu, uništava pigmente melanina u ćelijama. To do­vodi do belih fleka i drugih diskoloracija koje vidimo kod nekoga ко ima vitiligo. Nije uzrok to što imunosistem kože sam napada pigmente kože. To je prava bolest s pravim uzrokom. Sok od celera doprinosi tako što targetira virus koji je odgovoran za oboljenje, a pomaže i da se iz­bace aluminijum i tragovi formaldehida koji su se nataložili u jetri i drugim delovima tela.

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni limfni putevi. Zbog toga osipi u obli­ku leptira mogu da se pojave na licu, zajedno s drugim vidovima osipa, usled čega pacijent može da dobije dijagnozu lupusa. Ponavljam, to ne znači da telo samo sebe napada. To je virusna infekcija niskog stepena. Mnogi ljudi s lupusom takode dobijaju zasebnu dijagnozu Epštajn-Barovog virusa zato što lekar prime- ćuje EBV na rezultatu testa krvi. Obično ni tad neće povezati virus sa osipom nalik lupusu. Ako pacijent s lupusom ode kod lekara specijaliste za Lajmsku bolest, može na kraju dobiti i dija­gnozu Lajmske bolesti – i dalje ne uviđajući da sve to ima isti koren: EBV. Sok od celera poma­že u svemu tome. Natrijumove grupisane soli smanjuju osnovnu virusnu infekciju i pomažu da se deaktiviraju i neutrališu dermatoksini od­govorni za sam osip.

Hronična upalna dermatoza (lichen sclerosus)

Ovo kožno oboljenje potiče od kombinaci­je bakra, žive i starog, nasleđenog DDT-a, zajed­no s virusnom infekcijom niskog stepena. Sok od celera pomaže da se olabave, uklone i elimi- nišu stari taloži DDT-a i toksični teški metali iz jetre istovremeno redukujući virusno optereće­nje i pružajući ljudima s ovim oboljenjem olak­šanje kada dugoročno koriste sok od celera.

Ekcem, psorijaza, rozacea i aktinična keratoza

Ekcem i psorijazu izaziva infekcija niskog stepena herpesnim virusom u jetri. Najčešće je taj virus Epštajn-Barov virus. Kada se virus hrani toksičnim bakrom i živom koji su takođe u jetri i onda ih izluči, taj bakar se pretvara u dermatok- sin. Ti dermatcksini se talože i napuštaju jetru nalazeći put do nižih slojeva dermisa. Kada se tu nađu, telo pokušava da ih detoksikuje gura­jući dermatoksine kroz kožu. To može da dove­de do skoro stotinu varijeteta osipa koji se sma­traju ekcemom ili psorijazom ili imaju drugo ime. Ni u jednom od tih slučajeva imunosistem ne napada kožu. To je netačno objašnjenje koje proizilazi iz nerazumevanja kako ekcem i psori- jaza zapravo funkcionišu.

Pošto sok od celera hrani kožu, ljudi koji ga piju primećuju izvanredna poboljšanja na koži. To obuhvata i postepeno povlačenje ekcema i psorijaze. Kumarini soka od celera izbijaju kroz kožu podmladujući ćelije duboko iznutra. (Više о kumarinima j sedmom poglavlju.) To rezulti­ra manjim odumiranjem i propadanjem ćelija kože i pruža podršku nervima, krvnim sudovima i krvotoku u koži. Posebni varijetet vitamina C u soku od celera pomaže da se obnovi jetrin per- sonalizovani imunosistem kako bi se on borio protiv bilo kog prisutnog virusnog opterećenja.

Rozacea je naročit oblik ekcema koji se u mnogim oblicima može javiti na licu i vratu. Sok od celera pomaže tako što izbacuje toksine za­snovane na živi koji obitavaju u tankom crevu i hrane EBV koji je takođe tu. Kada natrijumove grupisane soli soka od celera svedu virusno op­terećenje u crevnom traktu na najmanju mogu­ću meru i pomognu da se razoružaju i neutra- lišu toksini žive i prisutni nusproizvodi, rozacea može početi da bledi. Izbacivanje namirnica kao što su jaja, mlečni proizvodi i gluten, koje hrane EBV, iz ishrane može da ubrza čitav taj proces.

Aktinična keratoza je još jedan oblik ek­cema. Ovog puta, virusna infekcija niskog ste­pena hrani se živom i pomalo bakrom. Sok od celera pomaže na isti način kao i kod rozacee i ekcema oslobađajući organizam od metala i uništavajući skriveni virus. Ljudi sa uznapredo- valim, agresivnijim slučajevima ekcema i psori­jaze obično imaju veće opterećenje toksičnim teškim metalima i virusima u jetri. Kada tek počnu da piju sok od celera i on krene da im pročišćava jetru, da se kreće oko toksičnih te­ških metala i da se bori protiv virusa, može da usledi veliko virusno odumiranje. To odumira­nje mcže da oslobodi još više dermatoksina u sistem nego inače, što dovodi do onoga što iz­gleda kao još teži slučaj ekcema i psorijaze. Ako vam se to desi, znajte da je to samo privremena isceljujuća reakcija. Smanjite količinu soka od celera koju pijete i istrajte neko vreme. Sok od celera vam je najbolji prijatelj za rešavanje ko­žnog oboljenja. U međuvremenu, pogledajte osmo poglavlje,„Dodatna isceljujuća uputstva“, i istražite ostatak serijala Medicinski medijum kako biste saznali šta još možete da učinite da biste pomogli svojoj koži.

Ljudi često traže zdravstvene savete na sve strane i isprobavaju možda i neke metode koje uopšte nisu od koristi. Kada uvedu novu rutinu, kao što je sok od celera, često pokrenu i dru­ge inicijative. Mogu početi novu dijetu u isto vreme, na primer – dijetu koja nije u skladu s onim što im zaista treba. Pošto su istovremeno krenuli da piju i sok od celera, obično na njega svale krivicu. Imajte to na umu ako doživljavate reakciju na sok od celera. Da li ste takođe počeli da sledite zdravstvene savete iz nekog drugog izvora otprilike u isto vreme kada ste počeli da pijete sok od celera? Može biti da jedete hranu kojom se virus hrani i da je to pravi razlog za pogoršanje vašeg stanja, a ne veliko odumira­nje virusa ili detoksikovanje jetre. Ako počnete i da izbegavate štetnu hranu (videti osmo pogla­vlje), unapredićete svoje isceljenje.

Dermatitis

Postoji vrsta dermatitisa koju zovem klasič­ni dermatitis, kod kojeg se obični varijetet EBV hrani talozima aluminijuma, bakra i pesticida u jetri uzrokujući suvu kožu, perut ili iritiranu kožu s pečatima. Sok od celera pomaže da se uništi infekcija Epštajn-Barovim virusom i pomaže da se uklone stari pesticidi kao što je DDT dok neu- trališe nusproizvode aluminijuma i bakra.

Seboreični dermatitis više je rezultat pred- masne ili masne jetre, usled čega krv postaje gusta, prljava. U tom slučaju nije u pitanju vi­rus. Uzrok je jetra ispunjena svim i svačim po­malo, gde toksini beže iz nje i došpevaju do kože umesto da se skladište u jetri i izbacuju iz tela. Sok od celera obnavlja jetru izbacujući na- taložene količine toksina i podmlađujući njene ćelije tako da taj organ može da obavlja više od dve hiljade svojih hemijskih funkcija, od kojih mnoge medicinska istraživanja i nauka nisu ni otkrili. Jedna značajna funkcija jetre jeste do- premanje hranljivih materija do organa kao što je koža – to pomaže da se redukuje seboreični dermatitis.

ALCHAJMEROVA BOLEST, DEMENCIJA I PROBLEMI S PAMĆENJEM

Problemi s pamćenjem mogu se javiti na brojne načine, bilo u obliku teškoće prisećanja davno prošlih događaja, gubitka kratkoročne memorije, ili čak fluktuacija, gde se problemi s dugoročnim i kratkoročnim pamćenjem sme- njuju. Ne govorimo о onim danima kada ste veoma zauzeti i zaboravljate gde ste ostavili stvari, možda čak i zaboravljate gde ste parki­rali auto u prepunom šoping-centru – iako sok od celera čak i kod toga pomaže, kada se trudi­te da se setite desetine stvari usred preterano stresnog dana. Kada govorimo о ozbiljnim pro­blemima s pamćenjem kao što su Alchajmero- va bolest i demencija, i ne znajući govorimo о toksičnim teškim metalima u mozgu, najčešće živi i aluminijumu, kao i о bakru, niklu, kad- mijumu, olovu i arsenu. Svako ima drugačiju zapreminu toksičnih teških metala u mozgu u različitim kombinacijama, i neki metali direktno prelaze preko putanja drugih metala, a neki se dodiruju bočno, dok su neki u legurama.

Konkretno, problemi s pamćenjem javljaju se kada ti metali oksidišu. Oksidacija metala do­vodi do otpuštanja metala. Pomislite na parče metala koje rđa na kolima i deformiše se. To se, u suštini, dešava u mozgu, premda na mikro­skopskom ili čak nanoskopskom nivou. Jedan veliki uzrok ove oksidativne reakcije je visok nivo masti u krvotoku – zdravih ili nezdravih. Bilo da je ishrana ispunjena visokokvalitetnim uljima, orašastim plodovima, semenkama, avokadom, sirom, jajima, piletinom, ribom i govedinom ili hidrogenizovanim uljima, kek­som, kolačima, krofnama i ostalom prženom hranom, rezultirajuća mast u krvotoku dovodi do ove oksidativne reakcije s toksičnim teškim metalima u mozgu. Toksični teški metali poči­nju da se razlazu, i to ne na dobar način. Rđaju, menjaju oblik, pucaju ili čak rastu i šire se dok teku zajedno. Sok od celera, kao najmoćniji izvor elektrolita na planeti – ništa ne može da ga nadmaši, čak ni da mu parira – doprinosi da se popravi ova šteta.

Kao prvo, složena mešavina minerala u tra­govima u soku od celera ne samo da pomaže da se obnove neurotransmiterske hemikalije već ta smesa takođe nudi kompletne neurotransmiter­ske hemikalije, stoje od presudnog značaja jer oksidativna oticanja metala koji rđaju zamaglju­ju neurotransmitere prljajući ih i slabeći. Uz to, sok od celera čisti oksidativno oticanje toksičnih teških metala iz neurona, što je druga esencijal­na funkcija budući da neuroni ne mogu sami da se održavaju dok ih bombarduje oticanje teških metala. Sok od celera vezuje se za oksidativni materijal, neutralise ga i tako on postaje manje toksičan. Oživljavanjem umornih, povređenih neurotransmitera koji stoje na neuronima, kao i ponudom kompletnih neurotransmiterskih he- mikalija, sok od celera počinje da pomaže da se vrati pamćenje i čak može da pomogne da se zaustavi Alchajmerova bolest.

Ako mislite da niste izloženi toksičnim te­škim metalima, razmislite malo bolje. Da li ste ikad pojeli tunjevinu iz konzerve? Da li ste pili piće iz aluminijumske konzerve? Pojeli gricka- licu ili sendvič koji je bio umotan ili spremljen u aluminijumskoj foliji? Jeste li pak popili vodu koja nije bila najčistija, možda česmovaču koja se služi u restoranima širom sveta? Da li ste ika­da popili lek? Ti svakodnevni izvori unose nam teške metale u telo. Da, čak i farmaceutski leko- vi sadrže teške metale. Tragovi toksičnih teških metala postoje čak i u vazduhu koji udišemo, iz izvora kao što su izduvni gasovi i avionsko gorivo. Osim toga, nasleđujemo metale koji se prenose s generacije na generaciju, a najčešći su živa i bakar. Depresija može da bude simp­tom toksičnih teških metala u mozgu. Isto važi i za anksioznost. Dejstva tih metala mogu da se pojave veoma brzo kod nekih ljudi – oksidativni stres može da se desi čak i mladima – a ponekad to traje duže i razvija se tokom godina. Zavisi od toga gde se u mozgu nalaze metali, koliko su dugo tu i koliko oksidišu. A kada ti teški metali dovedu do problema s pamćenjem, svima koji pate u ovoj situaciji zajedničko je to što se meta­li razgrađuju, menjaju oblik, oksidišu, otiču i za- sićuju okolno moždano tkivo i utiču na neurone i neurotransmiterske hemikalije. Kada su neuro­transmiterske hemikalije oslabljene i umanjene, smušenost takođe može da bude faktor bilo pre ili posle nastupa gubitka pamćenja.

S obzirom na ozbiljnost demencije, Alchaj- merove bolesti i drugih stanja vezanih za gu­bitak pamćenja, čaša soka od celera nedeljno neće pomoći tom problemu. Potražite savete u sledećem poglavlju о isceljivanju uznapredova- lih stanja konzumiranjem većih količina soka od celera i pogledajte recept za smuti za detoksika- ciju od teških metala u osmom poglavlju

KOMPLIKACIJE S NADBUBREŽNIM ŽLEZDAMA

Adrenalin, umor, stres, slabost i bolest

Sok od celera pomaže da se razreši bilo koja disfunkcija nadbubrežnih žlezda tako što obnavlja oštećeno tkivo i oslabljene nadbubre­žne žlezde, bilo da su obolele ili su u stalnom, hroničnom stanju „bori se ili beži”. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni koliko tačno nadbubrežne žlezde rade i Šta sve čine za nas, kao ni desetina raznovrsnih, složenih mešavi- na hormona koje proizvode i koji podržavaju sve što radimo u životu. Nadbubrežne žlezde su najveći proizvođači hormona, veći i od re­produktivnog sistema. Bilo da prolazimo kroz tegobe, doživljavamo ljubav, radost i sreću, iz­vodimo proste zadatke kao stoje odlazak u ku­patilo, tuširanje, pranje zuba ili konzumiranje i varenje hrane, ili bilo šta između, nadbubrežne žlezde su tu i prave jedinstvenu adrenalinsku smesu pomažući nam da funkcionišemo.

Imamo dve nadbubrežne žlezde, desnu i levu. Obe proizvode različite vrste hormona. Obično nemaju istu snagu – jedna je oslabila u odnosu na drugu zbog prekomernog rada, tako da proizvodi manje adrenalina primoravajući drugu da prekomerno radi i naposletku i sama oslabi. Sastojci soka od celera imaju sposobnost da udu u nadbubrežne žlezde i zasite njihovo tkivo jačajući svaki aspekt ćelija nadbubrežnih žlezda – isceljujući ih i negujući. Zbog moći koje imaju da obnove i oporave nadbubrežne žlezde, verovatno bi natrijumovim grupisanim solima trebalo da dam nadimak „natrijumove žlezdane soli“. Natrijumove grupisane soli pravo su čudo za nadbubrežne žlezde. Morska so i planinska kamena so često se ističu kao najkvalitetnije i smatramo ih najboljim. I da, one jesu soli višeg kvaliteta. Međutim, njihova vrsta natrijuma ne služi kao lekovito sredstvo; te soli ne nude ono što nude natrijumove grupisane soli soka od ce­lera. Minerali u tragovima vezuju se za grupisane soli soka od celera onako kako ne primećujemo ni u jednoj vrsti hrane ili soli. Grupisane soli po­novo raspaljuju životnu snagu ćelija nadbubre­žnih žlezda omogućavajući žlezdama da brzo proizvedu nove ćelije koje su zdrave i snažne.

Sok od celera uravnotežuje nadbubrežne žlezde tako da slabija može da sustigne snažniju – i omogućava dvema žlezdama da komunicira­ju među sobom, što je deo njihove funkcije koju medicinska istraživanja i nauka još uvek nisu otkrili. Veoma moćni elektroliti soka od celera stvaraju ovu medužlezdanu komunikaciju: mi­neralne soli soka od celera ulaze u jednu nadbu­brežnu žlezdu, izlaze kroz krvotok i ulaze u drugu žlezdu s informacijama koje nose iz prve žlezde.

Više о adrenalnom umoru pogledajte u odeljku„Umor“u ovom poglavlju, kao i ćelo po­glavlje na tu temu u knjizi Medicinski medijum. Tu ćete naći i informacije о pedeset šest jedin­stvenih adrenalinskih mešavina koje se brinu za vaše svakodnevne potrebe. Sok od celera je pravi blagoslov koji pomaže u obnovi nad­bubrežnih žlezda da ne bismo postali ili ostali podložni njihovim komplikacijama, disfunkciji ili oboljenju.

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način isporu­čuje krvotokom do mozga i ostatka tela veliki je deo zavisnosti. Visok nivo toksičnih teških metala kao što su živa, bakar i aluminijum u je­tri i mozgu još jedan je veliki deo ovog stanja. Emocionalne teškoće, stres, kompromisi, rane i povrede takođe mogu doprineti zavisničkom ponašanju. Sok od celera može da pomogne u svemu tome.

Sok od celera stabilizuje sve aspekte jetre, uključujući i prijem glukoze. Evo zašto je to iz­uzetno važno: većina ljudi koji imaju problema sa zavisničkim ponašanjem takode je rezistent­na na insulin. Sok od celera pomaže da se olakša rezistencija na insulin i pomaže ćelijama da se otvore i prime glukozu bez oslanjanja samo na insulin. Sok od celera napaja mozak obnavlja­jući neurone i neurotransmitere. Pomaže da se neutrališu, razoružaju i oslobode toksični teški metali iz mozga takođe pomažući da se izbaci nusproizvod koji nastaje kada se metali sudaraju i međusobno reaguju jedan s drugim. Biljni hor­moni soka od celera pomažu da se zaštite mo­ždane ćelije – usporavaju smrt moždanih ćelija i čak potpomažu proizvodnju novih ćelija – tako da neko ко prolazi kroz emocionalne teškoće može da pronađe ravnotežu i spokoj. Osim toga, biljni hormoni iz soka od celera poboljšavaju, jačaju i podmladuju nadbubrežne žlezde dovo­deći ih u ravnotežu kada su previše ili premalo aktivne, kako bi se suzbilozavisničko ponašanje.

Još jedna korist soka od celera jeste i to što on alkalizuje krvotok i telo smanjujući acidozu, što može samo po sebi da smanji adiktivne im­pulse, na primer, potrebu za cigaretom ili još jednom štanglom čokolade. Sok od celera po­maže da se organizam očisti od starih lekova i drugih farmaceutskih sredstava koji toliko če­sto učestvuju u zavisničkoj patnji – pomaže da se izbace iz jetre i krvotoka, što dovodi do redih povrataka zavisništvu.