SOK OD CELERA

AUTOIMUNE BOLESTI

Ako vas muči zdravstveni problem koji je označen kao autoimun, to nije zato stoje vaše telo počelo samo sebe da napada. Zapravo, vaše telo ustremilo se protiv patogenih organizama. Autoimuna teorija pokrenuta je pedesetih go­dina prošlog veka, bez ikakvih naučnih dokaza koji bi je podržali, i još uvek nema naučnu pot­poru. Da, autoimuna stanja su ozbiljna. Sve što je označeno kao autoimuno je ozbiljno. To su pravi simptomi i prave bolesti i ljudi zaista pate. Međutim, pojam autoimuno je pogrešan. Da su medicinska istraživanja i nauka bili dovoljno na­predni onda kada su ta stanja počela da se šire, koristili bi naziv virusno imuna, zato što se telo okreče protiv napadača, najčešće virusa.

Nisu lekari krivi što govore pacijentima da njihovo telo samo sebe napada. Uhvaćeni su u autoimunu zamku. Studenti na medicinskim fa­kultetima ne uče šta je zaista odgovorno za stoti­ne oboljenja zato što to ostaje naučna misterija. Pošto istraživači ne mogu da otkriju šta zapravo nije u redu, zaključuju da uzrok mora biti to što imunosistem obolelog uništava organe, žlezde ili tkiva. Čini se da je najrazumnije objašnjenje daje krivo samo telo. Ukoliko je to istina, bilo bi važno saopštiti to pacijentu. Međutim, nije to posredi i saznanje da se vaše telo okrenulo pro­tiv vas pogubno deluje na proces isceljenja.

To naročito važi za mlađe ljude kojima se danas uspostavljaju dijagnoze autoimunih bo­lesti. Što ste mlađi, poruka da je vaše telo falič­no ili da uništava samo sebe više vam se zace­mentira u svesti. Teška je kombinacija i kada čujete da je vaše autoimuno stanje genetsko (što takođe nije istina). Kada mlada žena izađe iz lekarske ordinacije s dijagnozom Hašimoto- vog tireoiditisa i porukom da joj imunosistem uništava štitastu žlezdu i da joj je ta disfunkcija kodirana u biću, oporavak od emocionalnog udarca te mentalne slike daje potpuno novu dimenziju neophodnom isceljenju, povrh opo- ravljanja od samog oboljenja.

Nema ničeg utešnog kada je u pitanju au­toimuna dijagnoza. Jedina vam je uteha to što je vaša patnja viđena, prepoznata i što je dobila ime. Samo kada medicinska istraživanja i nau­ka ne bi bili tako zbunjeni hroničnim bolestima i kad bi mogli da vam kažu: Da, vaša patnja je stvarna. Zapravo, vaše telo stvara antitela koja će pronaći i uništiti patogene. To jest, vaš imuno­sistem je na tragu klici kako bije uništio. Te klice su veoma teško uhvatljive. Ima na stotine varije­teta običnih virusa i svakog dana se javljaju nove mutacije. Oni prave haos u organima i telu ljudi uzrokujući niz autoimunih dijagnoza zato što le­kari uočavaju upalu koju ne umeju da objasne.

U slučajevima kada misle da su identifiko- vali autoantitela, što znači antitela koja je stvo­rio vaš imunosistem kako bi se okrenuo protiv vašeg tela, istraživači greše.To su prava antitela koja je proizveo vaš imunosistem. Ali nisu stvo­rena da vas napadaju. Stvorena su da napadnu virus. Obično je u pitanju virus koji je predubo­ko zaronjen u sistem da bi trenutni medicinski testovi mogli da ga otkriju.

Zapravo, ti neopaženi patogeni izazivaju upalu. Nije reč о promašaju imunosistema. Niti je to izazvano hranom koja se smatra inflama- tornom. Razlog što određene namirnice do­vode do upale je to što one hrane patogene, a ti siti patogeni izazivaju upalu. Posao našeg imunosistema je da vreba viruse i bakterije i da ih uništi kada ih otkrije. Kada nam opadne imunosistem, to je težak posao. Čak i oslabljeni imunitet ne znači da se imunosistem okrenuo protiv tela i daje počeo da napada samog sebe. Uvek postoji neki skriveni patogen.

Svako koga muči bilo koje oboljenje ozna­čeno kao autoimuno, kao posledicu toga ima teškoća s endokrinim sistemom. Biljni hormoni koje poseduje samo sok od celera presudni su u lečenju ovoga sistema.Ti biljni hormoni ulaze u svaku endokrinu žlezdu kako bi joj pomogli, ojačali je i uravnotežili tako da može da izađe iz hipo ili hiper stanja. To uspostavljanje ravno­teže endokrinih žlezda, od nadbubrežnih do pankreasa, omogućava da one proizvode od­govarajuće nivoe hormona.

Kao što smo ustanovili, svi koji pate od neke autoimune bolesti takođe pate od virusne infek­cije. Neke su hronićne infekcije niskog stepena, od virusa kao što je Epštajn-Barov, a neke su ozbiljnije, od virusa kao što je HHV-6. Neki ljudi pate od trigeminalne neuralgije izazvane vi­rusom zostera. Neki pate od multipla skleroze izazvane Epštajn-Barovim virusom. (Nekada je samo šačica bolesti nazivana autoimunim. Sada ih na tom spisku ima na desetine. Taj trend će se nastaviti, tako da će u nekom trenutku skoro sva­ko oboljenje koje medicinska istraživanja i nauka ne razumeju dobiti etiketu autoimunog i genet­skog, bez ikakvih dokaza koji bi to podržali.) U svim ovim situacijama, natrijumove grupisane soli soka od celera najbolji su uništitelji virusa.

Zbog toga ljudi uoče da im se upala sma­njuje kada piju sok od celera. Pošto upalu iza­zivaju virusi, kada grupisane soli unište spolja- šnje membrane virusnih ćelija slabeći ih i sni­žavajući njihov broj, i misteriozna upala opada. Povrh svega toga, grupisane soli vezuju se za otpadne materije, kao što su neurotoksini, koje stvaraju virusi kada se hrane toksinima, kao što su toksični teški metali. Virusni neurotoksini još jedan su aspekt autoimunih bolesti kojeg me­dicinska istraživanja i nauka nisu svesni. Zapra­vo, oni stvaraju upalu u nervnom sistemu kod svih onih koji imaju autoimune simptome. Gru­pisane soli soka od celera ubijaju njihov uzrok- virusno opterećenje – dok deaktiviranje neuro- toksičnog otpada oslobađa nervni sistem tako da ljudi mogu da nastave da žive normalno.

Ovoj moćnoj kombinaciji biljnih hormona soka od celera i natrijumovih grupisanih soli možemo da zahvalimo što pomaže ljudima da se oporave od simptoma koje medicina naziva autoimunim bolestima. Razmotrićemo detalj­nije ono za šta medicinska istraživanja i nauka ne shvataju da zaista izaziva neke od najčešćih autoimunih problema, kao i način na koj sok od celera tu može da pomogne. Imajte na umu da ćete, u zavisnosti od toga koliko vam je si­tuacija izražena, možda morati svom soku od celera da dodate i ostale isceljujuće informacije iz serijala Medicinski medijum.

Još neke dobrobiti soka od celera

CISTE

Ciste mogu da se razviju od raznih toksina (kao što su toksični teški metali, pesticidi, herbi- cidi ifungicidi) i od virusa kao što je EBV.

pročitaj sve »

GUSTO TKIVO DOJKI

Tkivo dojki postaje gusto kada je jetra de- cenijama toksična. Preopterećena, troma, usta­jala jetra puna velike količine uljeza, istraženih u knjizi Spašavanje jetre, na kraju

pročitaj sve »

Multipla skleroza (MS)

Sok od celera može da bude izvrstan izvor isceljenja kada je u pitanju multipla skleroza. Možete imati moćne isceljujuće blagodeti od njega iz više razloga.

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

DIJAREJA

Priča se da sok od celera izaziva dijareju. Naprotiv, on pomaže ljudima koje muči dijare­ja. Kada neko ima retku stolicu nakon što popije sok od

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni

pročitaj sve »

Atrofija optičkog živca

Kod ove uznapredovale verzije misterio­znog pogoršanja vida, nervne ćelije slabe zbog toksičnih teških metala, petrohemijskih sredsta­va, razređivača, pesticida, herbicida, fungicida i/ili virusnih neurotoksina koji zasićuju

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

PARKINSONOVA BOLEST

Obično se smatra da Parkinsonovu bolest izaziva gubitak neurotransmiterske hemikalije dopamina u mozgu. To nije tačno. Nedostatak dopamina nije dovoljan da uzrokuje bolest. Međutim, nedostatak

pročitaj sve »

BOL U ZGLOBOVIMA I ARTRITIS

Kada nekoga muči artritis, moguće je da postoji više problema. Kao prvo, kalcifikacije mogu tokom godina da se razvijaju oko zglo­bova, a one troše i

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

NEPRESTANA GLAD

Kao posledica nedostatka glukoze u or­ganima, neprestana glad je naročito znak je­tre koja je gladna novih depozita glikogena (uskladištene glukoze). Često je jetra zakrčena nataloženim

pročitaj sve »

GUBITAK TEŽINE

Pošto je sok od celera takav dar s neba za gubitak neželjenih kilograma, ljudi ponekad misle da ne bi trebalo da ga piju ako imaju

pročitaj sve »

ISTANJIVANJE I GUBLJENJE KOSE

Nedostatak hormona nadbubrežnih žle- zda obično se krije iza misterije istanjivanja i gubljenja kose. Naravno, nadbubrežne žlezde su složene. Medicinska istraživanja i nauka još uvek

pročitaj sve »

GLAVOBOLJE I MIGRENE

Ljudi imaju glavobolje i migrene iz različitih razloga. Previše ih ima da bih ih ovde sve na­vodio, tako da ćemo istražiti odabranu nekolici­nu. (Za više

pročitaj sve »

Degeneracija makule

Degeneraciju makule izaziva kombinacija toksičnih teških metala i virusne aktivnosti. Kao što ste već pročitali, sok od celera rešava oba problema, i to iz korena.

pročitaj sve »

POREMEĆAJI ISHRANE

Postoji više vrsta poremećaja ishrane i više različitih uzroka. Prepoznatljivi poremećaji is­hrane obično spadaju u područje anoreksije, bulimije i prejedanja. Njih mogu prouzrokovati emocionalna tegoba,

pročitaj sve »

KAMEN U ŽUČI

Kamenje u žuči stvara se isključivo u žučnoj kesi. Ono što ih stvara potiče iz jetre. Toksična, preopterećena, troma ili ustajala jetra prepuna je neupotrebljivih

pročitaj sve »

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

Sindrom suvog oka

Većina slučajeva suvog oka ishod je hro­nične dehidriranosti. Od gaziranih pića, kafe i nedovoljno čiste vode, kokosove vode, sokova ili svežeg voća, osoba postaje dugoročno

pročitaj sve »

Dermatitis

Postoji vrsta dermatitisa koju zovem klasič­ni dermatitis, kod kojeg se obični varijetet EBV hrani talozima aluminijuma, bakra i pesticida u jetri uzrokujući suvu kožu, perut

pročitaj sve »

VISOK HOLESTEROL

Sve što ima veze s holesterolom, ima veze i s jetrom. Svaki razvoj problema s holesterolom znak je ranog razvoja problema s jetrom. Jetra proizvodi,

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

UPALE UHA

Skoro sve upale uha izaziva streptokok. Zato antibiotici, kada se prepišu za infekcije uha, nisu uvek efikasni, naročito ako je osoba već ranije pila antibiotike

pročitaj sve »

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Sindrom policističnih jajnika uzrokuje Ep- štajn-Barov virus, koji stvara ciste ispunjene vodom i druge povrede na jajnicima. Sok od celera pomaže da se to zaustavi.

pročitaj sve »

AKNE

Kao što sam izneo u knjizi Spašavanje jetre, akne su znak ranih ratova u životu koji prolaze nedokumentovano.Ti rani ratovi obično počnu tako što streptokok

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

SMUŠENOST

Smušenost ima dva glavna uzroka koji se ponekad javljaju zasebno, a ponekad istovre­meno. Jedan od vodećih razloga smušenosti jeste infekcija niskog stepena Epštajn-Barovim virusom koji

pročitaj sve »

NEUROLOŠKI SIMPTOMI

Stezanje u grudima, podrhtavanje ruku, tikovi, mišićna slabost, utrnulost i peckanje, nemirne noge, nespokoj, slabost udova, mišićni grčevi, bolovi Pojedinci koji imaju neurološke simptome bez

pročitaj sve »

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

SINUSITIS

Mnogi slučajevi sinusitisa su akutni i prate neku bolest kao što je grip. Dok se oporavljate od gripa, možete proizvoditi veliku količinu slu­zi i tu

pročitaj sve »

RAK

Skoro svaku vrstu raka izazivaju virusi. Veo­ma je mali broj vrsta koje nisu virusne i u potpu­nosti su izazvane toksičnim hemijskim agensi­ma ili industrijskim hemikalijama.

pročitaj sve »