SOK OD CELERA

AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (ALS, LU GERIGOVA BOLEST)

Amiotrofična lateralna skleroza i dalje je medicinska misterija. Ne dijagnostikuje se uz neko aktuelno, pozadinske „otkriće“ kako bi se objasnilo šta se događa u telu. Mnoštvo neuro­loških simptoma može da se pojavi kod neko­ga ко živi s dijagnozom amiotrofične lateralne skleroze – zapravo, dijagnoze su često rezultat toga što lekar lično svedoči simptomima, jer je ta bolest takva misterija.

Pravi uzrok amiotrofične lateralne skle­roze jeste virusna infekcija u mozgu, najčešće virusom HHV-6, praćenim još jednim ili dvama virusima (na primer, herpes zosterom ili EBV- -om) u drugim delovima tela. Virusni neurotok- sini uzrokuju simptome amiotrofične lateralne skleroze, a ti naročiti neurotoksini mogu se stvoriti samo kada postoji velika količina tok­sičnih teških metala u sistemu: aluminijum na najvišem nivou, živa na drugom i bakar na tre­ćem. Reakcije među tim metalima dovode do rđanja i to može da optereti neurone. Koroziv- ni taloži teških metala takođe su laka hrana za HHV-6 zato što se i oni često nalaze u mozgu. A kada su toksični teški metali i njihovi koroziv- ni taloži prisutni u ostalim delovima tela, oni predstavljaju hranu za obližnje herpesne viruse koji učestvuju u toj bolesti.

Većina ljudi koja ima ALS oseća bolove u čitavom telu. Često se muče na razne načine, imaju brojne nedostatke i hronične upale u telu. Jetra im nikad ne funkcioniše kako treba, a to može da znači otežanu konverziju hranlji- vih materija, što uzrokuje nedostatke. Sok od celera je toliko bioraspoloživ i većina njegovih hranljivih materija (kao što je njegov jedinstve­ni vitamin C) i hemijskih jedinjenja ne zahteva konverziju u jetri. To je dar s neba za sve one koji pate od ALS-a budući da znači da mogu da pristupe isceljujućim svojstvima koje taj sok može da ponudi.

Simptomi amiotrofične lateralne skleroze mogu da se poboljšaju i može da nastuoi re- generacija neurona uz jak antivirusni protokol i odgovarajuće čišćenje od toksičnih teških metala. Za savete pogledajte knjigu Isceljenje štitastežlezde. Sok od celera još jedno je poma­galo da se to brže odvija. Kod ovog oboljenja, neuroni moraju brzo da se obnavljaju, a sok od celera je najbolji elektrolit za to. Njegove natri- jumove grupisane soli i minerali u tragovima koji su s njima povezani – zajedno s antioksi- dansima, bioraspoloživim vitaminom C i dru­gim nutrijentima koje grupisane soli s lakoćom isporučuju zahvaljujući svojoj jedinstvenoj br­zini – ne samo što obnavljaju neurone već štite i jačaju okolno moždano tkivo. Da ne pominjem činjenicu da uz natrijumove grupisane soli sok od celera nudi neurotransmiterske hemikalije u celovitom obliku. To osobi sa oštećenim neuro­nima, kao što je slučaj kod amiotrofične lateral­ne skleroze, daje šansu da se isceli. Povećanje količine soka od celera na skoro litar dnevno, zajedno sa smutijem za detoksikaciju od :eških metala, о kojem ćete čitati u osmom poglavlju, i ostalom podrškom koju preporučujem u knji­gama Isceljenje štitaste žlezde i Medicinski medi- jum, mudar je izbor za sve one koji imaju teško­ća sa simptomima ALS

Još neke dobrobiti soka od celera

SIMPTOMI MENOPAUZE

Simptomi perimenopauze, menopauze i postmenopauze nisu izazvani starenjem reprodu­ktivnog sistema. Izaziva ih ostarela jetra. Kada jetra postane troma, ustajala i toksična što se igrom slučaja

pročitaj sve »

NEPRESTANA GLAD

Kao posledica nedostatka glukoze u or­ganima, neprestana glad je naročito znak je­tre koja je gladna novih depozita glikogena (uskladištene glukoze). Često je jetra zakrčena nataloženim

pročitaj sve »

BOL U ZGLOBOVIMA I ARTRITIS

Kada nekoga muči artritis, moguće je da postoji više problema. Kao prvo, kalcifikacije mogu tokom godina da se razvijaju oko zglo­bova, a one troše i

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

SIMPTOMI STRESNOG POREMEĆAJA POSLE TRAUME

Emocionalne povrede mozga za posledi- cu imaju simptome posttraumatskog stresa. Zapravo, ti simptomi su vrsta opsesivno-kom- pulzivnog poremećaja. Simptomi stresnog poremećaja posle traume slični su

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus: zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima,

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

Dijabetička retinopatija

Kada neko s retinopatijom ima i dijabetes, po pravilu će mu reći da su ta dva oboljenja po­vezana. To je, međutim, greška. Mnogi ljudi s

pročitaj sve »

GUBITAK LIBIDA

Kada je sve drugo u redu i kada ženi mi­steriozno nestane seksualni nagon, obično su uzrok oslabljene nadbubrežne žlezde (što le- kar može i da

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

Dermatitis

Postoji vrsta dermatitisa koju zovem klasič­ni dermatitis, kod kojeg se obični varijetet EBV hrani talozima aluminijuma, bakra i pesticida u jetri uzrokujući suvu kožu, perut

pročitaj sve »

PRETERANO AKTIVNA BEŠIKA

Kronična upala sluzokože bešike ili nerava vezanih za bešiku uzrok je preterano aktivne bešike. Obično je u pitanju bakterija, kao što je streptokok, koja kolonizuje

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, slepo crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju apendicitis

pročitaj sve »

Vitiligo

Sok od celera može da pomogne ljudima koje muči vitiligo zato što on razoružava alumi- nijumov nusproizvod koji pluta u krvotoku iza­zivajući ovo oboljenje. Medicinska

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

PARKINSONOVA BOLEST

Obično se smatra da Parkinsonovu bolest izaziva gubitak neurotransmiterske hemikalije dopamina u mozgu. To nije tačno. Nedostatak dopamina nije dovoljan da uzrokuje bolest. Međutim, nedostatak

pročitaj sve »

POREMEĆAJI ISHRANE

Postoji više vrsta poremećaja ishrane i više različitih uzroka. Prepoznatljivi poremećaji is­hrane obično spadaju u područje anoreksije, bulimije i prejedanja. Njih mogu prouzrokovati emocionalna tegoba,

pročitaj sve »

NEUROLOŠKI SIMPTOMI

Stezanje u grudima, podrhtavanje ruku, tikovi, mišićna slabost, utrnulost i peckanje, nemirne noge, nespokoj, slabost udova, mišićni grčevi, bolovi. Pojedinci koji imaju neurološke simptome, bez

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

UMOR

Svakodnevni umor bez ikakvog ritma ili ra­zloga, kao što je umor koji ide skupa s mijalgij- skim encefalomijelitisom i sindromom Kronič­nog umora, često je izazvan

pročitaj sve »

DOBIJANjE NA TEŽINI

Kada neko dobija neželjene kilograme, to znači da jetra sakuplja i skladišti veliku količinu masnih ćelija, što dovodi do trome, ustajale, predmasne ili čak nedijagnostikovane

pročitaj sve »

SMUŠENOST

Smušenost ima dva glavna uzroka koji se ponekad javljaju zasebno, a ponekad istovre­meno. Jedan od vodećih razloga smušenosti jeste infekcija niskog stepena Epštajn-Barovim virusom koji

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

AKNE

Kao što sam izneo u knjizi Spašavanje jetre, akne su znak ranih ratova u životu koji prolaze nedokumentovano.Ti rani ratovi obično počnu tako što streptokok

pročitaj sve »

ISTANJIVANJE I GUBLJENJE KOSE

Nedostatak hormona nadbubrežnih žle- zda obično se krije iza misterije istanjivanja i gubljenja kose. Naravno, nadbubrežne žlezde su složene. Medicinska istraživanja i nauka još uvek

pročitaj sve »

VISOK HOLESTEROL

Sve što ima veze s holesterolom, ima veze i s jetrom. Svaki razvoj problema s holesterolom znak je ranog razvoja problema s jetrom. Jetra proizvodi,

pročitaj sve »