SOK OD CELERA

AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (ALS, LU GERIGOVA BOLEST)

Amiotrofična lateralna skleroza i dalje je medicinska misterija. Ne dijagnostikuje se uz neko aktuelno, pozadinske „otkriće“ kako bi se objasnilo šta se događa u telu. Mnoštvo neuro­loških simptoma može da se pojavi kod neko­ga ко živi s dijagnozom amiotrofične lateralne skleroze – zapravo, dijagnoze su često rezultat toga što lekar lično svedoči simptomima, jer je ta bolest takva misterija.

Pravi uzrok amiotrofične lateralne skle­roze jeste virusna infekcija u mozgu, najčešće virusom HHV-6, praćenim još jednim ili dvama virusima (na primer, herpes zosterom ili EBV- -om) u drugim delovima tela. Virusni neurotok- sini uzrokuju simptome amiotrofične lateralne skleroze, a ti naročiti neurotoksini mogu se stvoriti samo kada postoji velika količina tok­sičnih teških metala u sistemu: aluminijum na najvišem nivou, živa na drugom i bakar na tre­ćem. Reakcije među tim metalima dovode do rđanja i to može da optereti neurone. Koroziv- ni taloži teških metala takođe su laka hrana za HHV-6 zato što se i oni često nalaze u mozgu. A kada su toksični teški metali i njihovi koroziv- ni taloži prisutni u ostalim delovima tela, oni predstavljaju hranu za obližnje herpesne viruse koji učestvuju u toj bolesti.

Većina ljudi koja ima ALS oseća bolove u čitavom telu. Često se muče na razne načine, imaju brojne nedostatke i hronične upale u telu. Jetra im nikad ne funkcioniše kako treba, a to može da znači otežanu konverziju hranlji- vih materija, što uzrokuje nedostatke. Sok od celera je toliko bioraspoloživ i većina njegovih hranljivih materija (kao što je njegov jedinstve­ni vitamin C) i hemijskih jedinjenja ne zahteva konverziju u jetri. To je dar s neba za sve one koji pate od ALS-a budući da znači da mogu da pristupe isceljujućim svojstvima koje taj sok može da ponudi.

Simptomi amiotrofične lateralne skleroze mogu da se poboljšaju i može da nastuoi re- generacija neurona uz jak antivirusni protokol i odgovarajuće čišćenje od toksičnih teških metala. Za savete pogledajte knjigu Isceljenje štitastežlezde. Sok od celera još jedno je poma­galo da se to brže odvija. Kod ovog oboljenja, neuroni moraju brzo da se obnavljaju, a sok od celera je najbolji elektrolit za to. Njegove natri- jumove grupisane soli i minerali u tragovima koji su s njima povezani – zajedno s antioksi- dansima, bioraspoloživim vitaminom C i dru­gim nutrijentima koje grupisane soli s lakoćom isporučuju zahvaljujući svojoj jedinstvenoj br­zini – ne samo što obnavljaju neurone već štite i jačaju okolno moždano tkivo. Da ne pominjem činjenicu da uz natrijumove grupisane soli sok od celera nudi neurotransmiterske hemikalije u celovitom obliku. To osobi sa oštećenim neuro­nima, kao što je slučaj kod amiotrofične lateral­ne skleroze, daje šansu da se isceli. Povećanje količine soka od celera na skoro litar dnevno, zajedno sa smutijem za detoksikaciju od :eških metala, о kojem ćete čitati u osmom poglavlju, i ostalom podrškom koju preporučujem u knji­gama Isceljenje štitaste žlezde i Medicinski medi- jum, mudar je izbor za sve one koji imaju teško­ća sa simptomima ALS

Još neke dobrobiti soka od celera

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na stitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

SIMPTOMI STRESNOG POREMEĆAJA POSLE TRAUME

Emocionalne povrede mozga za posledi- cu imaju simptome posttraumatskog stresa. Zapravo, ti simptomi su vrsta opsesivno-kom- pulzivnog poremećaja. Simptomi stresnog poremećaja posle traume slični su

pročitaj sve »

POREMEĆAJI ISHRANE

Postoji više vrsta poremećaja ishrane i više različitih uzroka. Prepoznatljivi poremećaji is­hrane obično spadaju u područje anoreksije, bulimije i prejedanja. Njih mogu prouzrokovati emocionalna tegoba,

pročitaj sve »

STANJA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu.To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u ljudskom

pročitaj sve »

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Sindrom policističnih jajnika uzrokuje Ep- štajn-Barov virus, koji stvara ciste ispunjene vodom i druge povrede na jajnicima. Sok od celera pomaže da se to zaustavi.

pročitaj sve »

AKNE

Kao što sam izneo u knjizi Spašavanje jetre, akne su znak ranih ratova u životu koji prolaze nedokumentovano.Ti rani ratovi obično počnu tako što streptokok

pročitaj sve »

TINITUS

Zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima; neo­bjašnjiv gubitak sluha Dugotrajna upotreba soka od celera naj­bolji je tretman za tinitus; zvonjenje, vibriranje ili zujanje u ušima;

pročitaj sve »

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

ZAPALJENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

PROBLEMI S METABOLIZMOM

„Metabolizam“ ne znači ono što verujemo da znači. Kao što sam otkrio u knjizi Isceljenje štitaste žlezde, usporen metabolizam ne stoji iza bilo čijih simptoma

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

Vrtoglavica, Menijerova bolest

Ljudi pate od brojnih različitih problema s ravnotežom. Neki imaju teške simptome i tada osećaju da se soba vrti oko njih, kod drugih je nešto

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

Mušice u vidnom polju

Sok od celera pomaže u ovom slučaju tako što smanjuje upalu koja se javlja na očnom živ­cu – što je pravi uzrok ovog misterioznog simp­toma

pročitaj sve »

UPALE UHA

Skoro sve upale uha izaziva streptokok. Zato antibiotici, kada se prepišu za infekcije uha, nisu uvek efikasni, naročito ako je osoba već ranije pila antibiotike

pročitaj sve »

DIVERTIKULITIS

Divertikulitis može da se javi zbog jedne od dve različite vrste bakterija: ešerihije koli ili streptokoka. Pretežno je streptokok uzrok i stva­ra dugoročniju upalu, koja

pročitaj sve »

CISTE

Ciste mogu da se razviju od raznih toksina (kao što su toksični teški metali, pesticidi, herbi- cidi ifungicidi) i od virusa kao što je EBV.

pročitaj sve »

Bolesti rožnjače

Ova oboljenja javljaju se usled hronične, dugotrajne virusne infekcije. Epštajn-Barov vi­rus najčešći je uzročnik. Zamagljenost koja se primećuje posledica je toga što virus ispušta nusproizvod

pročitaj sve »

EMOCIONALNE TEGOBE

Anksioznost, nervoza, promene raspoloženja, krivica, tuga, razdražljivost, bipolarni poremećaj i depresija Niko ne želi da bude razdražljiv, snužden, da ga hronično grize savest ili da

pročitaj sve »

NEUROLOŠKI SIMPTOMI

Stezanje u grudima, podrhtavanje ruku, tikovi, mišićna slabost, utrnulost i peckanje, nemirne noge, nespokoj, slabost udova, mišićni grčevi, bolovi Pojedinci koji imaju neurološke simptome bez

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, sle- po crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju

pročitaj sve »

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP)

Uzrok opsesivno-kompulzivnog poreme­ćaja jeste emocionalna povreda. Hronične bo­lesti, na primer, mogu da izazovu zbunjujuče simptome i potrebno je mnogo vremena dok hronično bolesna osoba ne

pročitaj sve »

GLAVOBOLJE I MIGRENE

Ljudi imaju glavobolje i migrene iz različitih razloga. Previše ih ima da bih ih ovde sve na­vodio, tako da ćemo istražiti odabranu nekolici­nu. (Za više

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

Daltonizam

Izlaganje toksičnosti aluminijuma duboko u oku u materici ili ubrzo nakon rođenja za re­zultat ima daltonizam. Daltonisti obično s go­dinama imaju sve osetljivije oči baš

pročitaj sve »

SUVA, ISPUCALA KOŽA

Suva koža je jedan od prvih pokazatelja de- hidracije. Hronično suva, ispucala koža često se javlja kad je krv ispunjena kombinacijom masti i toksina. Masti

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŽUČNOM KESOM

Upale žučne kese koje nisu izazvane kame­njem u žuči, izazvane su streptokoknom infek­cijom. Streptokok se skriva i tabori u jetri. Tako­đe voli da bude u

pročitaj sve »

Glaukom

Vatijetet Epštajn-Barovog virusa koji napada oko izaziva glaukom tako što stvara upalu zbog koje se nakuplja tečnost, pa onda ta upala i teč- nost zajedno

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

MIOMI

Miomi na materici imaju različite oblike i njihov uzrok nije poznat medicinskom istraži­vanju i nauci. Istina je da miome ponekad iza­zivaju virusi kao što je

pročitaj sve »