SOK OD CELERA

AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (ALS, LU GERIGOVA BOLEST)

Amiotrofična lateralna skleroza i dalje je medicinska misterija. Ne dijagnostikuje se uz neko aktuelno, pozadinske „otkriće“ kako bi se objasnilo šta se događa u telu. Mnoštvo neuro­loških simptoma može da se pojavi kod neko­ga ко živi s dijagnozom amiotrofične lateralne skleroze – zapravo, dijagnoze su često rezultat toga što lekar lično svedoči simptomima, jer je ta bolest takva misterija.

Pravi uzrok amiotrofične lateralne skle­roze jeste virusna infekcija u mozgu, najčešće virusom HHV-6, praćenim još jednim ili dvama virusima (na primer, herpes zosterom ili EBV- -om) u drugim delovima tela. Virusni neurotok- sini uzrokuju simptome amiotrofične lateralne skleroze, a ti naročiti neurotoksini mogu se stvoriti samo kada postoji velika količina tok­sičnih teških metala u sistemu: aluminijum na najvišem nivou, živa na drugom i bakar na tre­ćem. Reakcije među tim metalima dovode do rđanja i to može da optereti neurone. Koroziv- ni taloži teških metala takođe su laka hrana za HHV-6 zato što se i oni često nalaze u mozgu. A kada su toksični teški metali i njihovi koroziv- ni taloži prisutni u ostalim delovima tela, oni predstavljaju hranu za obližnje herpesne viruse koji učestvuju u toj bolesti.

Većina ljudi koja ima ALS oseća bolove u čitavom telu. Često se muče na razne načine, imaju brojne nedostatke i hronične upale u telu. Jetra im nikad ne funkcioniše kako treba, a to može da znači otežanu konverziju hranlji- vih materija, što uzrokuje nedostatke. Sok od celera je toliko bioraspoloživ i većina njegovih hranljivih materija (kao što je njegov jedinstve­ni vitamin C) i hemijskih jedinjenja ne zahteva konverziju u jetri. To je dar s neba za sve one koji pate od ALS-a budući da znači da mogu da pristupe isceljujućim svojstvima koje taj sok može da ponudi.

Simptomi amiotrofične lateralne skleroze mogu da se poboljšaju i može da nastuoi re- generacija neurona uz jak antivirusni protokol i odgovarajuće čišćenje od toksičnih teških metala. Za savete pogledajte knjigu Isceljenje štitastežlezde. Sok od celera još jedno je poma­galo da se to brže odvija. Kod ovog oboljenja, neuroni moraju brzo da se obnavljaju, a sok od celera je najbolji elektrolit za to. Njegove natri- jumove grupisane soli i minerali u tragovima koji su s njima povezani – zajedno s antioksi- dansima, bioraspoloživim vitaminom C i dru­gim nutrijentima koje grupisane soli s lakoćom isporučuju zahvaljujući svojoj jedinstvenoj br­zini – ne samo što obnavljaju neurone već štite i jačaju okolno moždano tkivo. Da ne pominjem činjenicu da uz natrijumove grupisane soli sok od celera nudi neurotransmiterske hemikalije u celovitom obliku. To osobi sa oštećenim neuro­nima, kao što je slučaj kod amiotrofične lateral­ne skleroze, daje šansu da se isceli. Povećanje količine soka od celera na skoro litar dnevno, zajedno sa smutijem za detoksikaciju od :eških metala, о kojem ćete čitati u osmom poglavlju, i ostalom podrškom koju preporučujem u knji­gama Isceljenje štitaste žlezde i Medicinski medi- jum, mudar je izbor za sve one koji imaju teško­ća sa simptomima ALS

Još neke dobrobiti soka od celera

GUSTO TKIVO DOJKI

Tkivo dojki postaje gusto kada je jetra de- cenijama toksična. Preopterećena, troma, usta­jala jetra puna velike količine uljeza, istraženih u knjizi Spašavanje jetre, na kraju

pročitaj sve »

VISOK HOLESTEROL

Sve što ima veze s holesterolom, ima veze i s jetrom. Svaki razvoj problema s holesterolom znak je ranog razvoja problema s jetrom. Jetra proizvodi,

pročitaj sve »

ENDROMETOIZA

Sok od celera pruža neotkrivena jedinjenja fitohemikalija koja sprečavaju preterani rast ab­normalnog tkiva. Ti inhibitori guraju tkivo en- dometrijuma koje pokušava da se razvije izvan

pročitaj sve »

Multipla skleroza (MS)

Sok od celera može da bude izvrstan izvor isceljenja kada je u pitanju multipla skleroza. Možete imati moćne isceljujuće blagodeti od njega iz više razloga.

pročitaj sve »

Katarakta

Ovde je uzrok dugoročni manjak vitamina C zbog preopterećene, toksične jetre koja je prezasićena pesticidima, herbicidima, fungici- dima i starim DDT-om. Sok od celera pomaže

pročitaj sve »

Konjunktivitis (bolest crvenih očiju)

Konjunktivitis je hronična bakterijska in­fekcija izazvana streptokokom. Postoje akutne verzije konjunktivitisa i dugoročne, ozbiljne verzije, a koji će se oblik pojaviti, zavisi od vari­jeteta prisutne

pročitaj sve »

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ (OKP)

Uzrok opsesivno-kompulzivnog poreme­ćaja jeste emocionalna povreda. Hronične bo­lesti, na primer, mogu da izazovu zbunjujuče simptome i potrebno je mnogo vremena dok hronično bolesna osoba ne

pročitaj sve »

KAMEN U ŽUČI

Kamenje u žuči stvara se isključivo u žučnoj kesi. Ono što ih stvara potiče iz jetre. Toksična, preopterećena, troma ili ustajala jetra prepuna je neupotrebljivih

pročitaj sve »

ZAPALjENSKA BOLEST MALE KARLICE

Zapaljenska bolest male karlice rezultat je bakterije streptokok u reproduktivnom siste­mu. Celer s vremenom pomaže zato što nje­gove natrijumove grupisane soli ulaze u ovaj sistem

pročitaj sve »

Lajmska bolest

Sok od celera uništava bakterije kao što su borelija, bartonela i babezija. Ako mislite da imate bakterijsku infekciju, onda je sok oc cele­ra pravo sredstvo

pročitaj sve »

HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV)

HPV nije imun na sok od celera. Taj virus na mnoge načine sličan je herpesnoj porodici viru­sa, kakav su EBV i zoster, u smislu da

pročitaj sve »

AKNE

Kao što sam izneo u knjizi Spašavanje jetre, akne su znak ranih ratova u životu koji prolaze nedokumentovano.Ti rani ratovi obično počnu tako što streptokok

pročitaj sve »

APENDICITIS

Apendicitis se često javlja kao posledica trovanja hranom. Da bi se to uopšte desilo, slepo crevo mora da bude oslabljeno. Ljudi mogu da razviju apendicitis

pročitaj sve »

NESANICA

Jedan uzrok nesanice je emocionalna uz­nemirenost, bilo od pojačanog stresa, gubitka, tuge, sukoba, nerazumevanja ili neke nerazre- šene situacije u životu. Prolazak kroz ovakva iskustva

pročitaj sve »

STANjA IZAZVANA STREPTOKOKOM

Većina ljudi, kada pomisli na bakteriju streptokok, pomisli na bol u grlu. To nije sve što streptokok izaziva. Još mnoga druga stanja do kojih u

pročitaj sve »

SINUSITIS

Mnogi slučajevi sinusitisa su akutni i prate neku bolest kao što je grip. Dok se oporavljate od gripa, možete proizvoditi veliku količinu slu­zi i tu

pročitaj sve »

NADIMANJE

Sok od celera pomaže kod nadimanja iz više razloga. Kao prvo, on oživljava jetru, što dovodi do povećane proizvodnje žuči. Veća proizvod­nja žuči znači bolju

pročitaj sve »

DOBIJANjE NA TEŽINI

Kada neko dobija neželjene kilograme, to znači da jetra sakuplja i skladišti veliku količinu masnih ćelija, što dovodi do trome, ustajale, predmasne ili čak nedijagnostikovane

pročitaj sve »

PROBLEMI SA ŠTITASTOM ŽLEZDOM

Hipotiroidizam; hipertiroidizam; Grevsova bolest; Hašimotov tireoiditis; ćvorići na štitastoj žlezdi, ciste i tumori; gušavost Ova upalna stanja štitaste žlezde koja mogu da se kreću od

pročitaj sve »

ZATVOR

Digestivni enzimi u soku od celera mogu da pomognu da se razloži hrana u tankom crevu i da se pokrene sistem kada se osećate napeto

pročitaj sve »

CISTE

Ciste mogu da se razviju od raznih toksina (kao što su toksični teški metali, pesticidi, herbi- cidi ifungicidi) i od virusa kao što je EBV.

pročitaj sve »

PROBLEMI S OČIMA

Kada se priča о tome šta treba jesti za bolji vid i zdravlje očiju, često pominjemo vitamin A i narandžaste i crvene pigmente – beta-karoten

pročitaj sve »

SIMPTOMI MENOPAUZE

Simptomi perimenopauze, menopauze i postmenopauze nisu izazvani starenjem reprodu­ktivnog sistema. Izaziva ih ostarela jetra. Kada jetra postane troma, ustajala i toksična što se igrom slučaja

pročitaj sve »

OBOLJENJA BUBREGA I KAMEN U BUBREGU

Povreda bubrega dovodi do disfunkcije i oboljenja bubrega. Međutim, povreda bubre­ga može da se javi u raznim oblicima. Jedan je toksična povreda usled unošenja farmaceut­skih

pročitaj sve »

ZAVISNOST

Zavisnost često ume da bude izazvana ne­dostatkom hranljivih materija. Disfunkcionalna jetra koja nije u stanju da preobražava hranljive materije i da ih na odgovarajući način

pročitaj sve »

Osipi nalik lupusu

Ovaj tip osipa izaziva EBV koji se hrani ži­vom i aluminiju mom stvarajući dermatoksin koji izbija na površinu na koži tamo gde se na­laze važni

pročitaj sve »

Urođeni defekti očiju

Smatra se da se ovi problemi prenose ge­netskim putem. Medicinska istraživanja i nauka nisu svesni da se, zapravo, s generacije na ge­neraciju prenose toksični teški

pročitaj sve »

NEUROLOŠKI SIMPTOMI

Stezanje u grudima, podrhtavanje ruku, tikovi, mišićna slabost, utrnulost i peckanje, nemirne noge, nespokoj, slabost udova, mišićni grčevi, bolovi. Pojedinci koji imaju neurološke simptome, bez

pročitaj sve »

NEPLODNOST

Kod većine žena koje pate od neplodnosti, ta pojava je medicinska misterija. Čini se da je sve u redu i na pregledima nema ničeg nesva­kidašnjeg,

pročitaj sve »

UPALE UHA

Skoro sve upale uha izaziva streptokok. Zato antibiotici, kada se prepišu za infekcije uha, nisu uvek efikasni, naročito ako je osoba već ranije pila antibiotike

pročitaj sve »